ABG 85


ABG85 (maart 2011)


Laurens Ham
Multatuli, een zelfcreatie
Laurens Ham wint de ABG VN Essayprijs 2011

Sijbolt Noorda
Van de Redactie

Leendert Louwe Kooijmans
Levende stenen
De rituele rol van vuursteen

Vincent van der Noort
De schoonheid van de symmetrie
Over de fascinatie van wiskundigen voor hun eigen vakgebied

Thijs Weststeijn
Afscheid van Peking
Hoe China zijn eigen verleden afbreekt

Lies Wesseling
Een spiegel van een harteloze wereld

Renée van Riessen
Fiere Margriet*
Gedicht

Geertje Dekkers
Een mozaïek van soorten
De ontstaansgeschiedenis van het Amazonegebied

Edwin van de Haar
De vele bronnen van internationale orde
Meer realisme en minder idealisme nodig

Tomas Vanheste
Juryrapport Essayprijs Academische Boekengids en Vrij Nederland 2011

Carel Stolker
‘Recht: taai, taai, taai!’
Wat is een goed eerstejaarsboek?