ABG 86


ABG86 (mei 2011)Chunglin Kwa
Hoera, daar zijn de sprinkhanen!
Intimiteit met de kleinste levensvormen

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Gerrit Burgers
Met complexiteit de wereld te lijf
Een introductie in een ingewikkeld onderzoeksveld

Lex van Bemmel
Is waanzin vrouwelijk?
De complexe geschiedenis van hysterie

Geertje Dekkers
De quantumcomputer een stap dichterbij
Over quantumbits en de manipulatie van elektronen

Antjie Krog
DIE ESTETIEK VAN EMPATIE
Gedicht

Maaike Koffeman
Revolutie in de Republiek der Letteren
Verleden, heden en toekomst van het boek

Elisabeth Lissenberg
De doem om zwart te zijn
Speculaties over het verband tussen ras en crimineel gedrag

Riet Schenkeveld-van der Dussen
Oxford, de ‘ideale’ universiteit
Het leven van Maurice Bowra