ABG 87


ABG87 (juli 2011)Sijbolt Noorda
Van de redactie

Eus van Someren
Slaapt een fruitvlieg?
Een overzicht van slaap in het dierenrijk

Jelle de Boer
Hoe meet je geluk?
Psychologen en economen over geluk

Herman Philipse
Hoe feit en theorie zich tot elkaar verhouden

Roland Pierik
Werken aan een gezondere wereld?
De medicijntestindustrie kritisch in kaart gebracht

Michiel Korthals
Mogen we nu wel of niet vlees eten?
Zin en onzin over onze vleesproductie

Andrew Cartwright
INCLUSION : IN CLUE’S MANSION
Gedicht

Thijs Pollmann
Schrijvers in gesprek met hun stof
Over het vakmanschap van tekstbezorgers

Geertje Dekkers
Af van allergie en astma?
De blootstelling aan micro-organismen op de boerderij

Wolter Mooi
Een studieboek: een gids, een relikwie
De ‘dikke Robbins’ is een legendarische klassieker

Fred Keijzer
Een brein komt nooit alleen