ABG 91


ABG91 (maart 2012)

ABG91

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Niemand en de eeuwige terugkeer
Jacqueline Klooster wint de ABG VN Essayprijs 2012

Paul C. Struik
Het syndroom van de verschoven ijkpunten
Onze veranderende houding ten opzichte van het dier

Irene E. Zwiep
Das Wesen des Judentums
De joodse identiteit van Maimonides (1138-1204)

Op Andermans Erf | Naar de hel en terug
Een geoloog daalt af in de onderwereld.

Geertje Dekkers
Een netwerk van symptomen
Psychiatrische ziekten radicaal anders benaderd

Kees de Bot
Eentaligheid bestaat niet
De psychologie van meertaligheid

Jelle de Boer
Schoonheid in de wetenschap

Evert van Uitert
Ter verheffing van de arbeidersklasse
De doelen van de vereniging Kunst aan het Volk (1903-1928)