ABG 94


ABG94 (augustus 2012)

ABG94

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Jaap Bos
Briljant! Hoe kom je erop?
Over wetenschap en creativiteit

Agnes Andeweg
Wanneer doet literatuur ertoe?
De veranderende relatie tussen literatuur en maatschappij

Harald Merckelbach
Adolf Hitler als simulant
De hysterische blindheid van patiënt A.H.

John Neubauer en Frans W. Saris
De evolutie van de cultuur
Darwins formule toegepast op techniek, wetenschap en kunst

Geertje Dekkers
Creatief met luchtverfrisser
De invloed van geur tijdens slaap op creativiteit

Erik de Gier
‘Looking Backward’*

Wiep van Bunge
Over de toekomst van het Nederlands in de wetenschap

Erwin Dekker
Van idealen naar belangen
Perspectiefveranderingen in de sociale wetenschappen

Jacob Groot
Niemands lichaam
Gedicht