ABG 96


ABG96 (december 2012)

ABG 65

Sijbolt Noorda
Van de redactie

Shortlist ABG VN Essay Prijs 2013

Sarah de Rijcke
Een ode aan de hersenen
Eenentwintig eeuwen hersenverbeelding

Ed Jonker
Holocaust versus Slavernij?
Naar een dialogische geschiedenis

Maria Barnas
Het denken en het meisje
Gedicht

Jack Vromen
Economics made fun
Een nieuwe genre, ter lering en vermaak

Maarten Steenmeijer
De nieuwe kleren van de dictator
Toerisme in de Franco-tijd

Geertje Dekkers
Anatolië de bakermat van het Nederlands?
De Turkse wortels van de Indo-Europese talen

Annelies Zoomers
Land grabbing: ontwikkelingskans of landjepik?
Verkenning van een nieuw studieveld

Margriet Hoogvliet en Mart van Duijn
Nieuw licht op lezen
Nieuwe media en leescultuur in de late Middeleeuwen