Alexander H. de Groot

Alexander H. de Groot (1943) verrichte als historicus en oriëntalist onder andere onderzoek naar de politieke en cultu­rele betrekkingen tussen de Nederlanden en het Ottomaanse Rijk in de 17e en 18e eeuw. Hij werd in 1986 benoemd tot univer­sitair hoofddocent met als leeropdracht de Instellingen van de Islam. Tot aan zijn pensioen was hij daar hoofddocent en onderzoe­ker met specialisatie geschiedenis en klassieke letterkunde van Turkije.