Anne Petterson

Anne Petterson (1987) is als historicus verbonden aan de Universiteit Leiden. In 2017 promoveerde zij op Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam (Prometheus 2017). Haar onderzoek richt zich op het politiek handelen van ‘gewone’ Nederlanders rond 1900.