De jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs

De jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs bestaat uit Henk Pröpper (voorz.), Romkje De Bildt (secr.), Marjoleine de Vos, Stella Linn, Eric Metz, Jan Willem Bos, Henri Bloemen.