Hidde Slotboom

Hidde Slotboom (1995) is promovendus aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij studeerde Engels, Nederlands en geschiedenis in Leiden en Utrecht. Zijn proefschrift gaat over negatieve stereotypen van middeleeuwse wetenschap. Ook is hij geïnteresseerd in de interactie tussen kunst, cultuur en politiek.