Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak (1959) is directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences en hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde zowel sociologie als filosofie in Groningen en Parijs. Duyvendak publiceerde verschillende boeken over thuisgevoel: The Politics of Home: Nostalgia and Belonging in Western Europe and the United States (2011), Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving (2017) en samen met Fenneke Wekker Thuis in de openbare ruimte? – Over vreemden, vrienden en het belang van amicaliteit (2015).