Jesse van Amelsvoort & Bram Mellink

Jesse van Amelsvoort (1992) is als docent moderne Europese letterkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Loft en lân. Gesprekken over Tsjêbbe Hettinga en is redacteur van Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur.

Bram Mellink (1985) is historicus en werkt als universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Met Merijn Oudenampsen schreef hij Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis (Boom 2022).