Michiel Baud

Michiel Baud (1952) is historicus. Hij is hoogleraar Latijns-Amerikaanse studies aan de UvA en was tussen 2000 en 2018 directeur van het Center for Latin American Research and Documentation (CEDLA). Hij hield zich in eerste instantie bezig met de sociale geschiedenis van negentiende- en twintigste-eeuws Latijns-Amerika. Later is hij zich steeds meer gaan bezighouden met de ideeëngeschiedenis. Daarbij richtte hij zich met name op het denken over de inheemse bevolking en cultuur van de Andeslanden.