Simon Mulder

Simon Mulder is voordrachtskunstenaar, artistiek leider bij Stichting Feest der Poëzie en leraar klassieke talen. Hij was betrokken bij literaire voorstellingen in binnen- en buitenland, onder andere Two Loves over Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas. Daarnaast schrijft hij gedichten en essays, en stelde hij poëziebloemlezingen samen bij Uitgeverij HetMoet. Ook is hij redacteur bij Armada en bij Arabesken, tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap.