Thijs Lijster

Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde o.a. de essaybundels: De grote vlucht inwaarts (2016), Kijken, proeven, denken (2019),de monografie Benjamin and Adorno on Art and Art Criticism (2017) en het pamflet Verenigt u! Arbeid in de 21ste eeuw (2019). Hij was redacteur van De kunst van kritiek. Adorno in context (2015) en The Future of the New (2018).