Rosa Manus
๐Ÿ–‹ Marjan Schwegman


Eindelijk een boek dat licht werpt op een van de belangrijkste Nederlandse feministen: de Joodse Rosa Manus (1881-1942). Manus had een leidersrol in Nederlandse en internationale vrouwenorganisaties, en streed haar leven lang voor grote idealen als Vrijheid, Vrede en Gerechtigheid. De gefragmenteerde opzet van deze studie, die naast essays van verschillende auteurs bestaat uit fotoโ€™s en historische documenten, is gepast: Manusโ€™ persoon blijkt moeilijk in รฉรฉn beeld te vangen. En in hoeverre was Manusโ€™ (seculiere) Joods-zijn, waarop zij zelf weinig nadruk legde, toch van invloed op haar leven en werk?ย Door Marjan Schwegman


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, kunt u niet alleen deze bijdrage al meteen lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Doe uzelf en ons een plezier, en neem een abonnement.

Met vriendelijke groet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids