Patti Smiths ‘education in counterculture’
Maite Karssenberg


Als de Amerikaanse counterculture van de jaren zestig en zeventig ter sprake komt is het moeilijk niet in oppervlakkige clichés van seks, drugs en rock-’n-roll te vervallen. Maar de bohemia van destijds was, in historicus Sean Wilentz’ woorden, ‘not all emotion and no ideas’. Integendeel, zoals we zien in het werk van Patti Smith: het is diepgeworteld in de geschiedenis, wordt gekenmerkt door een brede culturele interesse en spreekt van een levenshouding die niets aan actualiteit heeft ingeboet. Door Maite Karssenberg


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids