Plunderfeest bij de HEMA: hoe private equity werkt
Johan Heilbron


Economisch socioloog Johan Heilbron duikt in de dramatische bedrijfsgeschiedenis van de HEMA – decennialang een van de best renderende winkelbedrijven van Europa, nu een zorgenkind aan de rand van faillissement. Een sterk verhaal? Nee, slechts een van de vele desastreuze producten van de financiële bedrijfstak met de bedrieglijke naam private equity.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids