Cosette Molijn

Cosette Molijn (1992) studeerde natuur- en sterrenkunde in Utrecht en Amsterdam. Zij was redacteur bij studentenplatform voor journalistiek Red Pers en de Nederlandse Boekengids, en werkte daarna ruim vier jaar bij NRC Handelsbald. Sinds 2023 woont zij in Libanon, waarvanuit zij voor onder meer NRC, De Groene Amsterdammer en Wordt Vervolgd schrijft.