Jaap Cohen

Jaap Cohen (1980) is historicus. In 2015 promoveerde hij op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira (Querido). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.