Kristof Smeyers

Kristof Smeyers (1988) is cultuurhistoricus en schrijft over fauna, flora en folklore. Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar zijn onderzoek zich toespitst op cultuur- en ideeëngeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. In 2022 verscheen bij Uitgeverij Ertsberg Raaf. Cultuurgeschiedenis in vogelvlucht.