Lodewijk Verduin

Lodewijk Verduin (1994) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft literaire kritieken voor De Groene Amsterdammer en publiceerde essays in De GidsTirade en Hollands Maandblad. In 2021 verscheen zijn boek Eenzaamheid in eindeloos meervoud, een literatuurwetenschappelijk overzichtswerk over het oeuvre van Jeroen Brouwers.