Lodewijk Verduin

Lodewijk Verduin (1994) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft literaire kritieken voor De Groene Amsterdammer en publiceerde essays in De GidsTirade en Hollands Maandblad.