Gemeentepolitiek: Dirk Alkemade leest Gemeente in de genen
πŸ–‹ Dirk Alkemade


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lezen dNBg-auteurs recent verschenen titels over gemeentepolitiek.Β Dirk Alkemade prijst Wim Voermans en Geerten Waling voor hun succesvolle pleidooi voor gemeentepolitiek. Toch mogen we de gevolgen van het decentraliseringsbeleid niet vergeten. β€˜Lokale partijen en bestuurders zijn lang niet in dezelfde mate toegerust op al die omvangrijke taken.’ Door Dirk Alkemade


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, kunt u niet alleen deze bijdrage al meteen lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Doe uzelf en ons een plezier, en neem een abonnement.

Met vriendelijke groet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids