Gemeentepolitiek: Geerten Waling leest De gemeenteraad
Geerten Waling


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lezen dNBg-auteurs recent verschenen titels over gemeentepolitiek. De gemeenteraad beschouwt in verschillende bijdragen de wortels van het lokale bestuur, en laat zien dat deze al eeuwen vooraf ging aan de provinciale en nationale overheden. Geerten Waling vraagt zich wel af of de bundel, afgezien van de geschiedkundige contributies, nieuwgekozen gemeenteraadsleden genoeg context en steun kan bieden. 'De bijna negenduizend raadsleden hebben nu meer dan ooit toegankelijke verhalen nodig.' Door Geerten Waling


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids