Wat en hoe van het economisme
Steven van Schuppen


Bij zijn aantreden als fractievoorzitter van GroenLinks dit voorjaar introduceerde Jesse Klaver de strijd tegen het hedendaagse ‘economisme’ als centraal politiek thema, de strijd tegen het idee dat alle maatschappelijke problemen terug te brengen zijn tot een rekensom waarbij politiek een soort boekhouden voor gevorderden wordt en alle vraagstukken worden ontdaan van hun morele component. Daartegenover stelt hij de waarde van het idealisme als onontbeerlijke inspiratiebron. Dit geluid, nader uitgewerkt in het recent verschenen boekje De mythe van het economisme, vormt een welkome verademing te midden van alle quasi-wereldwijs cynisme dat heden ten dage opgeld doet, niet in de laatste plaats onder de reeds lang moegestreden babyboomgeneratie die nog altijd sterk zijn stempel op het publieke debat drukt. Door Steven van Schuppen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids