Michel Foucault en de neoliberale verleiding
Rik Peters


Is het terecht dat Foucault vaak als boegbeeld van de linkse revolutie wordt opgevoerd? Zijn houding tegenover het neoliberalisme was op zijn minst optimistisch. Door Rik Peters


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids