De schim van Pieter Bruegel
Jeroen Stumpel


Hoe schrijf je een biografie van iemand als er nauwelijks documenten over zijn leven bestaan of bekend zijn? Leen Huet heeft de schilderijen van Pieter Bruegel nauwkeurig ‘gelezen’ en prachtig beschreven, en ook zijn Umwelt sterk in kaart gebracht, maar de schilder blijft als persoon ongrijpbaar, vindt Jeroen Stumpel.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids