Wie niet over de staat en neoliberalisme spreken wil, gelieve over democratie te zwijgen

De neoliberale staat herschept volgens filosofe Wendy Brown de burger naar zijn eigen ondemocratische evenbeeld, terwijl politieke partijen volgens politicoloog Peter Mair steeds meer samenvallen met de staat. En de democratie? Vraag dat maar eens aan de Grieken. Door David Hollanders.