Het conservatieve Europa
πŸ–‹ Rob Hartmans


Wie slechts afgaat op hedendaagse discussies over β€˜meer’ of β€˜minder’ Europa zal snel het idee krijgen dat de Europese eenwording traditioneel eenΒ project van een centrumlinkse groep is, met daartegenover een eurokritisch blok van neoconservatieve partijen die vrezen voor het behoud vanΒ de nationale soevereiniteit. Wie echter meer oog houdt voor de historische wortels van de wens om op supranationaal niveau samen te werken,Β ziet al snel dat het project Europa voortkwam uit uiteenlopende en soms strijdige ideologische bronnen. Niet zelden waren het juist conservatieveΒ groeperingen die Europese samenwerking aanmoedigden om de beperkingen van de natiestaat te overkomen. DoorΒ Rob Hartmans.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids