Het grootstkapitaal: vermogensongelijkheid in de VS en Nederland
Johan Heilbron

Emmanuel Saez & Gabriel Zucman, The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay (W.W. Norton 2019), 284 blz.


Op de top van de vermogensberg is het comfortabel wonen en dunbevolkt. Maar of je extreme rijkdom nu associeert met glamour of niet, rijkdom met cachet is het zelden. Dit zijn niet de miljardairs die onverschrokken de tucht van de markt trotseren, maar veelal door overerving of monopolisering hun plek weten te bemachtigen en behouden. Ondertussen neemt de vermogensongelijkheid alleen maar toe, ziet Johan Heilbron in vier boeken over het onderwerp.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids