Paul Teule

Paul Teule (1981) is als econoom/filosoof verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Hij is redacteur van TPEdigitaal en acquirerend redacteur voor de Nederlandse Boekengids.