Voorbij fort Europa
Addie Schulte


De vluchtelingencrisis is niet voorbij,Ā maar min of meer uit het zicht verdreven. Met hulp van autocratische landenĀ worden vluchtelingen op afstand gehouden.Ā Maar de Europese Unie betaalt eenĀ hoge prijs voor deze manier van optreden,Ā stellen Henk van Houtum en LeoĀ Lucassen.

In het felle en nog niet uitgewoede debatĀ over de begrenzing van de EU hebbenĀ grensonderzoeker Van Houtum en migratiehistoricusĀ Lucassen zich afzonderlijkĀ en soms samen flink geroerd, met ingezondenĀ stukken, optredens voor radioĀ en tv en tientallen lezingen. Ze gingenĀ de strijd aan met wat ze beschouwen alsĀ misvattingen, misleiding en onterechteĀ angstbeelden en stelden een opener houding tegenover migranten voor. In oktober verschijnt hun boek VoorbijĀ Fort Europa, waarin zeĀ de crisis in haar historischeĀ context plaatsen, de ontwikkelingen vanĀ de afgelopen tijd analyseren en een alternatieveĀ visie presenteren.Ā Door Addie Schulte.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierĀ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids