Een balzaal voor boeken
πŸ–‹ Arjan de Koomen


Bibliotheken zijn nutsgebouwen die ook wel een beetje tot het domein van de sacrale architectuur behoren. Boeken bevatten alles wat het mensdom gedacht en gedaan heeft en zoiets te behuizen vraagt om plechtige bouwwerken, om gewijde architectuur. Oudere voorbeelden, uit de achttiende en negentiende eeuw, geven uiting aan die hoge roeping met zuilen en tympanen, citaten en geleerdenportretten. Het zijn bouwwerken op een voetstuk, monumenten der beschaving, tempels van kennis.Β Door Arjan de Koomen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, kunt u niet alleen deze bijdrage al meteen lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Doe uzelf en ons een plezier, en neem een abonnement.

Met vriendelijke groet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids