De Europese universiteit: tussen wal en schip?
Jeroen Duindam & Willem Otterspeer


De afgelopen jaren groeit het ongenoegen over de gang van zaken aan universiteiten, zo veel blijkt evenzeer uit de acties van studenten en medewerkers in Amsterdam en elders als uit talrijke bijdragen aan het publieke debat. Stefan Collini’s kritische boek Waar is de universiteit voor nodig? werd zelfs een bestseller. Willem Otterspeer publiceert nu Weg met de wetenschap, waaraan hij de ondertitel ‘pleidooi voor de universiteit’ meegeeft. Jeroen Duindam schreef een commentaar dat voortkomt uit zijn ervaringen als docent en onderzoeker binnen de geesteswetenschappen aan een drietal universiteiten in Nederland. Willem Otterspeer geeft een repliek.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids