Erasmus, theoloog of schrijver?
Willem Otterspeer


Bijna ongemerkt en in ieder geval terwijl de wereld gewoon doordraait, gebeurt er iets moois in Nederland: onlangs verscheen het zesde en voorlaatste deel van het Verzameld werk van Erasmus in Nederlandse vertaling. Begonnen met de Gesprekken (de Colloquia, in 2001), verschenen achtereenvolgens een deel lofredes en satires (Lof der zotheid met name, 2004), een selectie uit de opvoedkundige geschriften (met het bekende Tegen de barbaren), een aantal verweerschriften (o.a. De ciceroniaan , 2007), de Spreekwoorden (Adagia, 2011) en nu een selectie uit de godsdienstige geschriften. Nog één deel brieven en we hebben een prachtige, representatieve keuze uit het werk van onze grootste humanist. Door Willem Otterspeer.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids