Kyujanggak. Bibliotheek, onderzoeksinstituut, academie en uitgeverij
Boudewijn Walraven


Achter een van de koninklijke paleizen in Seoul, waar elke dag drommen toeristen hun selfies maken, ligt een bos met wat lage heuvels dat de overgang vormt naar de bergen die de oude stad aan de noordkant afschermen. Het is de Piwŏn, de ‘geheime tuin’ van het paleis, in de eerste plaats bedoeld voor de persoonlijke genoegens van de leden van de koninklijk familie. Maar daar ligt ook de koninklijke bibliotheek, de Kyujanggak, weerspiegeld in het water van een iets lager gelegen vijver. Oorspronkelijk was het vooral een koninklijk huisarchief, dat de geschriften en kalligrafie van de koningen bewaarde, totdat in 1776 Koning Chŏngjo er de dag na zijn troonsbestijging een echte bibliotheek van maakte, en tegelijkertijd een onderzoeksinstituut, een academie en een uitgeverij. Door Boudewijn Walraven


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids