De meetlat in de wetenschap
πŸ–‹ Harry van Dalen


De publicatiedruk op wetenschappers heeft verstrekkende gevolgen enΒ staat al een aantal jaren ter discussie. Het probleem is nu weliswaarΒ doorgedrongen tot een studie naar bibliometrie maar voor de oplossingΒ is een steviger mentaliteitsomslag nodig dan auteur James WilsdonΒ aandraagt, betoogt econoom Harry van Dalen.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids