Augustinus en de ontdekking van de autobiografie
Sjoerd van Hoorn


De titel ‘uitvinder van de autobiografie’ is al te vaak opgeëist en toegekend, maar aan niemand zo terecht als aan de kerkvader wiens zelfonderzoek op weg naar bekering de eerste echte autobiograaf werd: Augustinus.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids