Harde poΓ«zie
πŸ–‹ Piet Gerbrandy


Geen dichter, criticus of schoolmeester die nooit geprobeerd heeft het verschijnsel poΓ«zie te definiΓ«ren. IntuΓ―tief denkt iedereen wel zo’n beetje te weten wat poΓ«zie is en hoe je een gedicht herkent, maar zodra je die intuΓ―tie begint te formuleren blijkt geen enkele omschrijving subtiel en omvattend genoeg om de kern van het poΓ«tische te raken. Misschien komt dat doordat poΓ«zie een verzamelnaam is voor een veelheid aan tekstuele fenomenen die, zoals Wittgenstein het zou zeggen, hoogstens familie van elkaar zijn, zodat niet alle gedichten dezelfde trekken gemeen hebben. Een epos is iets anders dan een lierzang, een prozagedicht is geen limerick, Sappho en Cornelis Bastiaan Vaandrager waren duidelijk niet met hetzelfde bezig.Β Door Piet Gerbrandy


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hierΒ uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids