De harde werkelijkheid: Ehrenfest, Afanassjewa en het einde van de intuïtie
Frans W. Saris

Margriet van der Heijden, Denken is verrukkelijk: het leven van Tatiana Afanassjewa en Paul Ehrenfest (Prometheus 2021), 432 blz.


De ondergang van de grote natuurkundige Paul Ehrenfest is al te gemakkelijk toegeschreven aan het uiteenspatten van zijn huwelijk met de al even grote wiskundige Tatiana Afanassjewa. In de dubbelbiografie van Margriet van der Heijden leest Frans W. Saris tot zijn opluchting ook dat grotere verhaal, van een tijd van internationale crises en razendsnelle ontwikkelingen in de natuurkundedie deze twee tolken van hun tijd eerst berooft van hun natuurkundige intuïtie en vervolgens van hun gezin en zelfs zijn leven.


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids