Over vriendschap en vergiffenis
David Rijser


Door David Rijser, docent klassieken aan de Universiteit van Amsterdam en criticus voor NRC Handelsblad. Onlangs verscheen van zijn hand Een telkens nieuwe oudheid.


Op 23 april jongstleden was het vierhonderd jaar geleden dat zowel Shakespeare als Cervantes stierf. Wat verbindt en onderscheidt deze grootheden van de Europese literatuur, beiden wegbereiders van de literaire moderniteit? Hoe komt het dat de reputatie van de een groeit en die van de ander stagneert? En, is dat eigenlijk terecht?


Beste lezer,

de Nederlandse Boekengids is een geheel zelfstandig tijdschrift en is volledig afhankelijk van abonnees en adverteerders. Als u nu een abonnement neemt, is niet alleen deze bijdrage al meteen te lezen, maar bovendien al onze eerdere stukken en nummers. Sluit hier uw abonnement af.

Met boekengroet,

de redactie van de Nederlandse Boekengids