2021#2 (najaar) (najaar)

Kunst & Literatuur

boekencultuur

Ter inleiding: Dante en de wereld van het boek

door Stephen van Beek

Ze hadden zich er op verheugd, de Italianen. Al jaren geleden kon iedereen die in staat was een kalender te raadplegen, constateren dat er een groots jubileum aanstaande was: in september 2021 is het exact zevenhonderd jaar geleden dat de dichter Dante Alighieri in Ravenna zijn laatste adem uitblies.
poëzie

De weg omhoog: Dante, vreemdeling

door David Rijser

Bij nader inzien was mijn eerste kennismaking met Dante, nu zo’n veertig jaar geleden, veelbetekenend. Ik studeerde klassieke talen en was jong, overmoedig en pretentieus. Mijn tenenkrommend beperkte blikveld zag met name twee grote schrijvers na de klassieken, Dante en Shakespeare, die je moest lezen om erbij te horen. Na Shakespeare, liet ik mijn naar distinctie hunkerende oog op Dante vallen.
poëzie

Het nieuwe dichten: Dante en de anderen

door Wim Verbaal

14 september 1321, de dag van de Kruisverheffing, Durante di Alaghiero degli Alaghieri, zoals Dante’s volledige naam luidt, blaast de laatste adem uit. ‘Hij heeft de laatste sacramenten ontvangen en zich met God verzoend door berouw te betonen over alles waar hij als mens tegen Gods wil ingegaan was’, aldus…
beeldende kunst

Dante in transnationaal perspectief

door Monica Jansen

Net als veel andere cultuurstudies maakt ook Italiëstudies de ‘transnational turn’. De multiculturele samenstelling van de Italiaanse bevolking en de globalisering van kapitaal en goederenstromen laten zien dat nationale grenzen poreus en dynamisch zijn. Deze zogenaamde ‘transnationale’ opvatting van de Italiaanse geschiedenis, taal en cultuur impliceert dat de literaire canon…
poëzie poëzie

Licht, zicht en liefde: enkele kanttekeningen bij ‘Paradiso‘

door Piet Gerbrandy

Is het mogelijk een sublieme ervaring na te vertellen? Dat lijkt problematisch, want kenmerkend voor het sublieme is dat op het moment zelf het ik tijdelijk opgeheven wordt doordat subject en object samenvallen, zodat de persoon die zich het gebeuren achteraf wil herinneren niet kan terugvallen op wat hijzelf heeft…

Wetenschap & Wij

astronomie

Tussen hel en hemel: «De Goddelijke Komedie» en «De kosmische komedie» als ruimtereis – een interview met Frank Westerman

door Elio Baldi

Dante’s werk begint bij de aarde en het aardse, maar eindigt in alledrie de delen bij de sterren. Hij reikt tot de sterren middels poëzie en verbeelding en reist naar de hemel via de wetenschap. Frank Westerman verwoordt in zijn recente boek De kosmische komedie ook pöetisch-precies de verstrengeling van…
Midden-Oostenstudies

Dante en het islamitisch paradijs

door Christian Lange

De theorie dat Dante bepaalde formele en ook inhoudelijke elementen van de Goddelijke Komedie ontleend heeft aan islamitische bronnen is niet nieuw. Al in 1919 werd het idee geopperd, in een briljante studie van de hand van de Spaanse Arabist Miguel Asín Palacios. In de eeuw die sindsdien is verlopen…

Politiek & Maatschappij

publieke ruimte

Het Danteum: meer dan alleen schrijversverering

door Tamara van Kessel

Zevenhonderd jaar na de dood van de Sommo Poeta (‘Opperste Dichter’) en vader van het moderne Italiaans, Dante Alighieri, begint in zijn geboortestad Florence de bouw van het eerste Museum van de Italiaanse Taal. In maar liefst vijftien zalen wil dat museum het verhaal vertellen van het oude, moderne en…
seksualiteit

Francesca in de rechtbank

door Elio Baldi

‘Ach, niets zo treurig als in slechte tijdenterug te denken aan ’t geluk van eerst,’zo sprak ze, ‘en uw meester weet dat vast wel!Maar als uw hart zo gaarne weten wilwaarin ons beider liefde is gewortelddan zal ik doen als een die in tranen spreekt.Wij lazen op een dag voor…
Advertentie
Banner