Onze auteurs

Obe Alkema (1993) is kunstenaar, artistiek entrepreneur, poëziecriticus voor NRC Handelsblad, brandmanager bij Stichting Perdu en publiceert in/op diverse Nederlandse, Vlaamse en internationale tijdschriften/platforms.
2017#4

Dirk Alkemade (1989) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en historicus (Universiteit van Amsterdam). Hij promoveert momenteel aan Universiteit Leiden.
2017#3 | 2017#2 | 2017#1

Maartje Amelink (1990) studeert Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en specialiseert zich momenteel in cultuurkritiek met een master Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2015 tot 2017 was ze eind- en beeldredacteur bij Vooys, tijdschrift voor letteren.
dNBg-blog (3 november 2017)

Niklas Anderberg (1950) studeerde filosofie en Zweeds in Gotenburg en daarna aan de kunstacademie in Kopenhagen. Sinds 1983 woont en werkt hij in Nederland. Naast zijn kunstenaarsschap is hij werkzaam als freelance schrijver. Hij publiceert regelmatig in Zweedse opiniebladen over actuele onderwerpen, afgewisseld met boekbesprekingen en essays over geschiedenis, religie en filosofie.
dNBg-blog (31 oktober 2017) | dNBg-blog (14 juni 2017)

Josien Arts (1984) is promovenda bij de programmagroep Political Sociology aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij als lid van de OR FMG ook de belangen van medewerkers behartigt. Haar interesse gaat uit naar thema’s rondom burgerschap, sociale zekerheid, ongelijkheid en rechtvaardigheid. In het bijzonder richt zij zich op de pedagogische en evaluatie-praktijken van het die onderdeel zijn van de uitvoering van bijstandsbeleid.
2017#6

Maarten Asscher (1957)is schrijver en directeur van de Athenaeum Boekhandel. Zijn meest recente boek is Het uur der waarheid. Over de gevangenschap als literaire ervaring (Atlas Contact 2015). Binnenkort verschijnt zijn nieuwe essaybundel En toch zit het anders (Atlas Contact).
2017#5 | 2016#6 | 2016#32016#1

Barnita Bagchi (1973) is docent-onderzoeker vergelijkende literatuurwetenschap bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie van de Universiteit Utrecht. Ze heeft veel gepubliceerd over vrouwengeschiedenis en schrijfsters uit India en Groot-Brittannië, over transnationale en transculturele literatuur, en over utopie.
2017#6

Jan-Hendrik Bakker (1953) is filosoof en essayist. Hij schrijft over cultuur en de stedelijke samenleving. Zijn jongste boek is In stilte. Een filosofie van de afzondering (2015). Zie ook www.janhendrikbakker.nl.
2016#1 | 2015#0

Anne Beaulieu (1970) is programmamanager van Energysense (Faculteit Science and Engineering, Rijksuniversiteit Groningen), een grootschalige faciliteit die onderzoek en innovatie mogelijk maakt door gegevens te verzamelen over energiegedrag en -gebruik en over de leefomgeving van huishoudens in Nederland. Ze was medeoprichter van de Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences van de KNAW en is co-redacteur van Smart Grids from a Global Perspective: Bridging Old and New Energy Systems (Springer) en van Virtual Knowledge: Experimenting in the Humanities and Social Sciences (MIT Press).
2017#6

Stephan Besser (1971) is universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en programmadirecteur van Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL).
2017#5

Pieter van den Blink (1966) is zelfstandig journalist, schrijver en moderator. Hij was voorheen in dienst bij Vrij Nederland, was twee jaar dagelijks betrokken bij 360 magazine en verbleef vijf jaar in Parijs als correspondent.
2016#1

Fiep van Bodegom (1984) studeerde literatuurwetenschappen en cultural analysis aan de UvA. Ze werkt en schrijft voor De Groene Amsterdammer en is redacteur bij De Gids. Recensies, essays, interviews en proza van haar hand verschenen o.a. in voornoemde publicaties, TrouwMetropolis M, DW B en nY.
2017#4 | 2017#2

Olivier Boehme (1974) is historicus. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan en is verbonden aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).
2017#1 | 2016#1

Erik De Bom (1983) is als intellectueel historicus en politiek theoreticus verbonden aan de KU Leuven. In september verschijnt onder zijn redactie Andersland. In de voetsporen van Thomas More (met Toon Van Houdt e.a.). Zie ook erikdebom.net.
2016#4

Raymond van den Boogaard (1951) was voor NRC Handelsblad onder andere correspondent in Moskou, oorlogsverslaggever, Haags redacteur en chef kunst. Thans schrijft hij o.a. voor De Groene Amsterdammer en Raam op Rusland. Zijn laatste boek: Mijn lieve ouders: een psychiatrische romance (Prometheus 2011). Zijn volgende boek: De voorgeschiedenis van Paradiso: de Vrije Gemeente in de negentiende eeuw.
2017#2

Diederik Burgersdijk is classicus, verbonden aan de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en geeft les aan het Cartesius Lyceum. Ook is hij gastcurator bij het Allard Pierson Museum. Onlangs publiceerde hij het boek De macht van de traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn (Athenaeum, Polak & Van Gennep).
2017#3

Ian Buruma (1951) is sinoloog, japanoloog, journalist en schrijver, als hoogleraar verbonden aan Bard College, New York en als essayist aan The New York Review of Books. Zie ook www.ianburuma.com.
2015#0

Christiaan Caspers (1978) doceert Klassieke Talen aan het Murmelliusgymnasium te Alkmaar en publiceert geregeld over de Oudheid en haar receptie.
2017#4

Ko Colijn (1951) is hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit en directeur van Instituut Clingendael. Hij schrijft regelmatig voor Vrij Nederland.
2016#3

Marjolein Corjanus (1969) is freelancevertaler en -redacteur. Eerder schreef zij voor De Papieren Man en Athenaeum.nl. Daarnaast is zij zelfstandig onderzoeker op het gebied van de moderne Europese letterkunde.
2017#3

Marc Chavannes (1946) is journalist. Hij was decennialang werkzaam bij NRC Handelsblad, is nu verbonden aan De Correspondent en had zitting in de redactieraad van de Nederlandse Boekengids.
2016#2

Dorrit van Dalen (1962) is antropologe, arabiste en historica. Ze is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Religiestudies en publiceerde o.a. de studie Arabische gom (2006).
2016#52016#1

Harry van Dalen (1961) is als hoogleraar Economie verbonden aan Tilburg University en als onderzoeker aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) te Den Haag. Hij is tevens hoofdredacteur van het economische blog www.mejudice.nl.
2017#2 | 2016#42016#1 | 2015#0

Dominique De Groen (1991) is dichter. Haar werk werd gepubliceerd in Deus Ex Machina, Kluger Hans, Gierik & NVT en op Samplekanon en hard//hoofd. In 2017 verscheen haar debuutbundel Shop Girl (het balanseer).
2017#6

Kobe De Keere (1984) is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde filosofie en sociologie en behaalde zijn doctoraat in de sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Als Veni-laureaat (NWO) doet hij momenteel onderzoek naar de rol van cultureel kapitaal binnen job-selecties. Hij schrijft en doceert geregeld over individualisme, klasse-ongelijkheid en moraliteit.
2017#6

Boyd van Dijk (1987) is historicus, doceert in Londen en promoveert op de geschiedenis van de Geneefse Conventies van 1949. Hij ontving de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs en schreef het boek Leven naast het kamp (Unieboek | Het Spectrum 2013), over de buren van Kamp Vught.
2017#5

Channa van Dijk (1992) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Ze studeerde Nederlandse taal en cultuur en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, bekleedde meerdere bestuursfuncties bij Wijsgerig Festival Drift en rond momenteel de master redacteur/editor af.
2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#5

Valentijn van Dijk (1967) vertaalt uit het Frans en het Engels, onder andere voor New Scientist en 360 Magazine.
2016#42016#3

Yra van Dijk (1970) is voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting De Nederlandse Boekengids en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het typografisch wit in de moderne poëzie (Leegte die ademt, Vantilt 2006), publiceerde daarna over intertekstualiteit, (Draden in het donker, Vantilt 2013) en samen met Thomas Vaessens ook Reconsidering the postmodern. European Literature Beyond Relativism (AUP 2011). Op het moment doet ze in internationaal verband onderzoek naar digitale herinnering van de Shoah, en rondt ze een monografie af over het oeuvre van Arnon Grunberg.
2017#2

Margot Dijkgraaf (1960) is romanist, literatuurcriticus voor NRC Handelsblad, interviewer, programmamaker en intendant literatuur & debat bij de Nederlandse Ambassade in Parijs. Haar recentste boek is Spiegelbeeld en schaduwspel. Het oeuvre van Hella S. Haasse (Querido 2014). In juni 2018 verschijnt Lezen in Frankrijk. Een literaire tour de France (AUP). Zie ook www.margotdijkgraaf.nl.
2017#6 | 2017#5 | 2016#6

Lisa Doeland (1982) studeerde filosofie en literatuurwetenschap. Ze werkt als programmamaker bij Radboud Reflects aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel werkt ze samen met Naomi Jacobs en Elize de Mul aan een boek met cultuurfilosofische beschouwingen, verschijnt maart 2018 bij de Arbeiderspers.
2017#3 | 2017#1

Jeroen Duindam (1962) is historicus en fagottist en is na aanstellingen aan de universiteiten van Utrecht en Groningen nu werkzaam als professor Moderne Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
2015#0

Linda Duits (1976) is publiciste gespecialiseerd in populaire cultuur. 21 april verscheen bij AUP haar boek Dolle mythes: een frisse factcheck van feminisme toen en nu.
2017#2

Arthur Eaton (1988) is redacteur van de Nederlandse Boekengids, filosoof en psycholoog. Hij is als promovendus verbonden aan University College London. Daarnaast werkt hij als schrijver en illustrator. Zie ook arthureaton.com.
2017#3 | 2017#12016#6 | 2016#3 | 2016#2 | 2016#1

Judith Elshout (1982) promoveerde op een onderzoek naar gevolgen van meritocratisering voor het zelfrespect van langdurig werklozen. Momenteel is ze als onderzoeker en docent werkzaam aan de Hogeschool van Amsterdam.
2017#6

Thomas Hylland Eriksen (1962) is een van ’s wereld voornaamste sociaal antropologen. Hij was jarenlang hoofdredacteur van het Noorse literaire tijdschrift Samtiden en publiceerde een reeks internationale antropologische standaardwerken (o.a. bij Pluto Press). Sinds 2012 leidt hij voor de Europese Onderzoeksraad het project Overheating: The Three Crises of Globalisation.
2016#5

Maxim Februari (1963) is ethicus, jurist, schrijver en columnist voor NRC Handelsblad. Hij had zitting in de redactieraad van de Nederlandse Boekengids. Zie ook www.maximfebruari.nl.
2016#2
 | 2015#0

Arjen Fortuin (1971) is redacteur van NRC Handelsblad. Van 1999 tot 2017 werkte hij bij de redactie Boeken, het grootste deel van die tijd als coördinator literatuur. Per september 2017 is hij televisierecensent. Hij studeerde geschiedenis en filosofie in Amsterdam en Madrid en hij promoveerde in 2015 op de biografie Geert van Oorschot, uitgever.
2017#4

Christien Franken (1961) woont en werkt in Utrecht. Ze is de eigenaar van English for Professionals en schrijft in haar vrije tijd fictie. Zie ook www.christienfranken.nl.
2016#6

Piet Gerbrandy (1958) is dichter en classicus. In 2015 verschenen zijn verzamelde gedichten onder de titel Voegwoorden; zijn recentste essaybundel is De jacht op het sublieme (2014).
2017#6 | 2017#4 | 2016#6 | 2016#2

Jaap Goudsmit (1951) is hoogleraar natuurlijk beloop en pathogenese van Neurodegeratieve Ziekten bij Neuroscience Amsterdam, AMC en adjunct hoogleraar bij de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Hij heeft meer dan 550 wetenschappelijke artikelen op zijn naam en een tiental boeken, waaronder Viral Sex, the Nature of AIDS en De kunst van het sterfelijk zijn. Zie ook www.jaapgoudsmit.nl.
2017#5 | 2017#1

Alexander H. de Groot (1943) verrichte als historicus en oriëntalist onder andere onderzoek naar de politieke en cultu­rele betrekkingen tussen de Nederlanden en het Ottomaanse Rijk in de 17e en 18e eeuw. Hij werd in 1986 benoemd tot univer­sitair hoofddocent met als leeropdracht de Instellingen van de Islam. Tot aan zijn pensioen was hij daar hoofddocent en onderzoe­ker met specialisatie geschiedenis en klassieke letterkunde van Turkije.
2016#5

Maarten Hajer (1962) is politicoloog, planoloog en faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en hoofdcurator van de Internationale Architectuur Biënnale 2016 in Rotterdam.
2016#1

Rob Hartmans (1959) is historicus en journalist. Hij schrijft vast voor de Nederlandse Boekengids en daarnaast regelmatig voor NRC Handelsblad en Historisch Nieuwsblad. Laatste boek: Zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis (Omniboek 2017). Hij hoopt eind 2018 te promoveren op ‘Geestdrift met verstand’. Het radicalisme van Jan de Koo en het weekblad De Amsterdammer, 1877-1909.
2017#4 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#42016#32016#22016#1

Mariëtte Haveman (1957) is hoofdredacteur van Kunstschrift en zij is schrijfster van romans, waarvan Het huis achter de wilgen het recentste is. Zie ook mariettehaveman.com.
2016#32016#2

Thomas Heerma van Voss (1990) schreef onder meer de romans De Allestafel (2009) en Stern (2013) en de verhalenbundel De derde persoon (2014). In augustus 2017 verscheen de non- ctiebundel Plaatsvervangers. Hij publiceert interviews, verhalen en artikelen in onder meer De Groene Amsterdammer en op De Correspondent.
2017#6

Arnold Heumakers (1950) is essayist en literair criticus, o.a. voor NRC Handelsblad. Hij publiceerde diverse essaybundels. Begin 2015 verscheen van zijn hand De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de kunst uitvonden (Boom).
2017#62017#4 | 2017#2 | 2016#5 | 2016#2

David Hollanders (1978) doceert finance en economie aan de Universiteit van Tilburg.
2017#4 | 2016#32016#2

Sjoerd van Hoorn (1973) studeerde filosofie in Nijmegen. Hij schrijft voor diverse Nederlandse en buitenlandse tijdschriften.
2017#4 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#3

Joop Hopster (1975) studeerde (oude) geschiedenis aan de UvA en is boekverkoper geschiedenis & politiek bij Athenaeum Boekhandel in Amsterdam.
2016#5 | 2016#42016#3

Leen Huet (1966) studeerde kunstgeschiedenis en wijsbegeerte aan de K.U. Leuven en is auteur van romans, literaire non-fictie en essays. Dit jaar verscheen van haar hand Pieter Bruegel. De biografie.
2016#6 | 2016#2

Siegfried Huigen (1959) doceert Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Wrocław in Polen en is daarnaast verbonden aan de vakgroep Afrikaans & Nederlands van de Universiteit van Stellenbosch.
2016#1 | 2015#0

Marijke Huisman (1972) is universitair docent Public history bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zij publiceerde Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2015).
2016#6

Lennaert Huiszoon (1977) promoveerde in 2002 aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de theoretische natuurkunde, specialisatie open snaartheorie. Hij is momenteel werkzaam als docent wis- en natuurkunde in het Amsterdamse voortgezet onderwijs.
2017#1 | 2016#5

Auke Hulst (1975) is schrijver, muzikant en essayist. Zijn laatste roman, En ik herinner me Titus Broederland, verscheen in oktober bij Ambo|Anthos. Hulst is als vaste medewerker verbonden aan NRC Handelsblad.
2016#5

Matei Iagher (1985) is historicus van de menswetenschappen. Hij werkt momenteel aan een boek over de geschiedenis van de psychologie van religie.
2017#3

Jonathan I. Israel (1946) is historicus van de Nederlandse geschiedenis, de Verlichting en het Europese Jodendom. Sinds 2001 is hij hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton N.J..
2017#1

Roel Janssen is financieel-economisch journalist en auteur van nonfictie en fictie. Hij schreef o.a. Grof geld (2011), over de geschiedenis van financiële schandalen in Nederland, en Fout goud (2014), over de nazi-roof van het DNB-goud tijdens WO II. Zie ook rwww.roeljanssen.nl.
2016#2

Maite Karssenberg (Amersfoort, 1989) is redacteur van de Nederlandse Boekengids, schrijfster en historica. Ze was tot juni 2017 programmamaker bij academisch-cultureel podium SPUI25. In 2015 rondde ze de onderzoeksmaster Geschiedenis af aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Haar afstudeerscriptie werd bekroond met de Johanna Naberprijs. Van 2014 tot 2016 was ze lid van de redactie van tijdschrift voor literatuur en journalistiek Hard//Hoofd. In april 2016 won ze de reisschrijfwedstrijd VPRO Bagagedrager.
2017#1

Tom Kayzel (1990) is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op de invloed van economische wetenschap op politieke besluitvorming. Hiervoor studeerde hij filosofie aan dezelfde universiteit.
2017#5

Herman Keppy (1960) is journalist en schrijver, en geassocieerd onderzoeker bij het NIOD. Hij heeft verschillende titels over Nederlands-Indië op zijn naam staan. Zie ook www.hermankeppy.com.
2016#2 | 2015#0

Henk Kern (1960) is universitair docent aan de opleidingen Geschiedenis en Russische Studies van de Universiteit Leiden. Hij promoveerde op Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881(2008).
2016#1

Ruth Kief (1983) studeerde Algemene literatuurwetenschap en Cultural Analysis. Ze is redactiesecretaris bij De Nieuwe Garde en werkt voor Athenaeum.nl.
2016#3

Pim Klaassen (1980) is onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid bij het RIVM en universitair docent aan de Vrije Universiteit. Hij schreef een proefschrift over de verplaatsing van de hersenwetenschap naar aanpalende wetenschapsgebieden.
2016#6

John Kleinen (1948) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Hij was als antropoloog en historicus werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Laatste boek en film: Vietnam: One Party State and the Mimicry of Civil Society (2015); www.thevanishingvillage.org.
2016#5

Thijs Kleinpaste (1989) is PhD-student in politieke theorie aan Georgetown University in Washington D.C, en studeerde eerder Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de University of St Andrews. Tussen september 2015 en augustus 2016 was hij Martin van Amerongen-fellow voor De Groene Amsterdammer.
2017#4 | 2016#5 | 2017#1

Jacqueline Klooster (1976) promoveerde als classica aan de UvA en is als onderzoeker en docent werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde onder meer over Hellenistische poëzie, schrijvende machthebbers in de oudheid en de Romeinse burgeroorlogen.
2017#4 | 2016#4

Luuc Kooijmans bezocht het gymnasium en werd opgeleid als historicus. Hij schreef onder meer De doodskunstenaar, Gevaarlijke kennis en Het geheim van de Valeriusstraat.
2017#3

Arjan de Koomen (1962) doceert kunstgeschiedenis aan de UvA waar hij aan de wieg stond van de nieuwe Master Technische kunstgeschiedenis. In het verleden werkte hij als conservator beeldhouwkunst in het Rijksmuseum.
2015#0

Anouk Kootstra (1987) doceert sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is promovenda in de politicologie aan de Universiteit van Manchester. Haar onderzoek gaat over het onderscheid tussen ‘the deserving and the undeserving poor’, en de manier waarop deze scheiding samenhangt met ideeën over immigranten en etnische minderheden.
2017#6

Laurens van Krevelen (1941) is uitgever, vertaler en surrealistisch dichter. Onlangs verscheen onder zijn redactie Jan Schlechter Duvall. Schilderijen, tekeningen en gedichten van een Indo-surrealist.
2016#3

Ilse Josepha Lazaroms (1979) is historicus, literair vertaler, schrijver en senior redacteur van de European Review of History. Ze behaalde haar MA aan Universiteit Utrecht (Literatuurwetenschap en Gender Studies, summa cum laude), haar doctoraal aan het European University Institute (Florence), en was daarna via verscheidene postdoctorale onderzoeksbeurzen verbonden aan respectievelijk The Hebrew University of Jerusalem, de Central European University, het Imre Kertész Kolleg (Jena) en het Center for Jewish History (New York). Haar proefschrift verscheen bij Brill onder de titel The Grace of Misery. Joseph Roth and the Politics of Exile, 1919-­1939Op dit moment werkt ze aan haar debuutroman, Vinter, en aan Emigration from Paradise: Home, Fate, and Nation in Post-World War I Jewish Hungary (voor Stanford University Press).
dNBg-blog (2 april 2017)

Michiel Leezenberg (1964) werkt bij de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Islamitische filosofie: een geschiedenis (Bulaaq 2001; 2008), bekroond met de Socrates wisselbeker, en De minaret van Bagdad: seks en politiek in de islam (Prometheus 2017).
2017#2

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vorig jaar publiceerde hij de essaybundel De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld (De Bezige Bij).
2017#4

Elena Lindemans (1974) is documentairemaker/presentator bij BNN-VARA. Ze was 26 jaar toen haar moeder zich van het leven beroofde. Hierover maakte zij de documentaire Moeders springen niet van flats, over de maatschappelijke gevolgen van een streng euthanasiebeleid bij psychiatrische patiënten. Op 6 november wordt op NPO2 haar nieuwe documentaire ‘Vrouw slaat man’ uitgezonden.
2017#4

Ad Maas (1970) is wetenschapshistoricus en conservator van Museum Boerhaave in Leiden.
2016#3

Geerdt Magiels (1956) is bioloog en filosoof. Hij schrijft en spreekt over wetenschap en kunst, gezondheid en geneeskunde, biologie, breinen en genen. Zijn recentste boeken zijn Recycle! Als afval grondstof wordt, Ingewikkeld (over overleven met psychose), Al Te Gek. Psychose tussen brein en samenleving en Met Freud en Darwin op de sofa. Sigaren, regenwormen en de zoektocht naar betrouwbare kennis (Uitgeverij Vrijdag 2017).
2017#5 | 2017#4 | 2016#6 | 2016#42016#2

Berthold van Maris (1959) is wetenschapsjournalist. Hij schrijft over taal, wetenschap, literatuur, cultuur en geschiedenis, in NRC Handelsbladnrc.next, Trouw, De Standaard en Onze Taal.
2017#5

Kathy Mathys (1972) is journaliste en schrijfster. Zij bespreekt Angelsaksische
literatuur voor De Standaard. In 2015 debuteerde zij met Smaak. Een bitterzoete verkenning. Momenteel werkt zij aan een roman.
2016#2

Dodo Ariane Meijer (1992) behaalde de bachelor Europe-Afrique aan SciencesPo, Parijs, en de University of Cape Town, en volgt nu in Parijs de master Economics and Business.
2016#4

Tracy Metz (1954) is journalist en schrijver over urban issues voor o.a. NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Zij is tevens directeur van het John Adams Institute en leidt de talkshow Stadsleven.
2016#1

Maria Cosette Molijn (1994) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Ze studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht, liep stage aan de European Space Agency en is daarna een master Gravitation and AstroParticle Physics gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam. Cosette is tevens redacteur bij Red Pers.
2017#3

Arjen Mulder (1955) is bioloog en essayist, en doceert mediatheorie en social semiotics aan KASK, Gent. Zijn meest recente boek is het veelgeprezen Wat is leven? (2014).
2016#42016#32016#1 | 2015#0

Harm Hendrik ten Napel (1991) groeide op in Friesland en is schrijver, filosoof en boekverkoper. Lemniscaat gaf in 2013 zijn bundel zeer korte verhalen uit en hij publiceert met enige regelmaat in literaire tijdschriften. Hij is mede-oprichter van Klecks.nl, plaats voor literaire kritiek.
2017#2

Alexander Nieuwenhuis (1984) schrijft sinds 2014 aan de Intuïtieve Encyclopedie, een verzameling verhalen over de raadselen achter de feiten. Hij is master in de Dramatische Kunsten (cum laude) en in 2017 artist-in-residence in Villa Sträuli in Winterthur. Momenteel bereidt hij de Aarde Serie voor.
2017#5 | 2017#4

Merlijn Olnon (1972) is Turkoloog/Ottomanist en historicus en oud-redacteur van De Gids. Hij is bij Athenaeum Boekhandel verantwoordelijk voor de academische activiteiten, en is daarnaast actief als essayist/criticus. Olnon is initiatiefnemer en hoofdredacteur van de Nederlandse Boekengids en talentontwikkelingsplatform nieuwegarde.org.
2017#6 | 2017#5 | 2017#4 | 2017#3 | dNBg-blog (26 mei 2017) | 2017#2 | 2017#12016#6 | 2016#5 | 2016#4 | 2016#32016#2 | 2016#1 | 2015#0

Bert Oostdijk (1981) is planoloog en stedenbouwkundige. In zijn studie en werk staat de relatie tussen ruimtelijk beleid en maatschappelijke tegenreactie centraal. Na een semester Chinees in Beijing, deed hij in Shenzhen onderzoek naar stadsdorpen en maakte ontwerpen voor de openbare ruimte hiervan. Tegenwoordig werkt hij als stedenbouwkundige op het Shanghai Ontwerpinstituut van het Chinees Staatsbouwbedrijf.
2017#5

Willem Otterspeer (1950) is emeritus hoogleraar (universiteits)geschiedenis aan de Universiteit Leiden, essayist, biograaf van W.F. Hermans, Johan Huizinga e.a. en was redactieraadslid van de Nederlandse Boekengids.
2016#6 | 2016#32016#1 | 2015#0

Kyrke Otto (1995) studeert filosofie en klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam.
2017#4

Jamal Ouariachi (1978) studeerde psychologie en schreef vier romans. Met Vertedering (2013) stond hij op de shortlist van de Gouden Boekenuil. Voor Een honger (2015) won hij de BNG Bank Literatuurprijs. In februari 2017 verschijnt zijn boek Herinneringen in aluminiumfolie.
2016#6

Tim Parks (1954) is schrijver, criticus, vertaler en docent vertaalwetenschap aan de IULM in Milaan. Hij schrijft regelmatig voor The London Review of Books en The New York Review of Books. Zie ook www.tim-parks.com.
2015#0

Niek Pas (1970) is als universitair docent Nieuwste Geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar de contemporaine geschiedenis van Frankrijk en Algerije. Hij schreef onder meer Les Pays-Bas et la guerre d’Algérie (Éditions Barzakh 2013). Binnenkort verschijnen De razende Republiek. Een beknopte geschiedenis van Frankrijk (Prometheus 2017) evenals Macron en de nieuwe politiek. De eerste honderd dagen (Wereldbibliotheek 2017). Voor 2018 staat bij Wereldbibliotheek het overzichtswerk De ronde van Algerije. Een cultuurgeschiedenis gepland.
2017#3

Dick Pels (1948) is socioloog, publicist en singer-songwriter. Zijn laatste boek is A Heart for Europe. The Case for Europatriotism (2016). Zijn eerste cd heet Crosspath (2015). Binnenkort verschijnt zijn nieuwe single ‘Find My Way’.
2017#4

Rik Peters (1989) studeerde filosofie en klassieke talen in Amsterdam (UvA en VU) en in Venetië (Ca’ Foscari). Momenteel doceert hij filosofie aan de UvA en is hij redacteur van en auteur voor defusie.net.
2016#1

Alex Philippa (1994) studeert klassieke talen en filosofie aan de UvA en is hoofdredacteur van deFusie.
2017#4

Harold Polis (1970) studeerde Nederlandse letteren in Antwerpen en Utrecht. Hij is uitgever van Uitgeverij Polis, en is als co-uitgever betrokken bij de Nederlandse Boekengids.
2016#1

Martine Prange (1969) was profvoetbalster en filosoof aan o.a. de Universiteit van Groningen en Universiteit Leiden. Sinds 1 september 2016 is zij hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University.
2016#5

Remco Raben (1962) is oud-redacteur van De Gids en historicus. 1 mei 2016 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
2016#5

Marleen Rensen (1974) is universitair docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt momenteel hoe Franse en Duitse intellectuelen tussen 1870 en 1945 in hun romans en biografieën ‘Europese Levens’ vormgaven. Zie ook haar publicatie over Stefan Zweig als biograaf in het European journal of Life Writing.
2016#6

Jelle Reumer (1953) is bioloog en als hoogleraar paleontologie verbonden
aan de Universiteit Utrecht. Tussen 1987 en 2015 was hij directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en hij is columnist voor Trouw. Zie ook jellereumer.nl.
2016#42016#2

Beate Roessler (1958) is hoogleraar filosofie aan de UvA en voorzitter van de capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs.
2016#3

Elsbeth Ronner (1984) studeerde in 2010 cum laude af aan de Technische Universiteit Delft, richting architectuur. Ze doceert aan de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, is secretaris van het Genootschap Architectura et Amicitia en is werkzaam bij architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk.
2016#5

Christiaan Roodenburg (1992) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en studeert filosofie en Engelse literatuur aan de UvA.
2017#4 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#12016#5 | 2016#42016#3

David Rijser (1956) doceert klassieken aan de Universiteit van Amsterdam en schrijft regelmatig kritieken voor NRC Handelsblad. Onlangs verscheen van zijn hand Een telkens nieuwe oudheid.
2017#3 | 2016#3 | 2016#1

Roel Salemink (1983) studeerde Archeologie en prehistorie aan de UvA en is bij Athenaeum Boekhandel verantwoordelijk voor de afdeling Klassieke Oudheid.
2016#5 | 2016#42016#3

Frans W. Saris (1942) is lid van de Raad van Toezicht van Stichting De Nederlandse Boekengids. Hij was als fysicus werkzaam bij Amolf, Universiteit Utrecht, ECN en Universiteit Leiden, als columnist bij NRC Handelsblad, als redacteur bij De Gids. Hij schrijft columns, essays en boeken. Zijn laatste boek is de essaybundel Darwins cijferslot: onze eigen draai aan de evolutie (Prometheus, februari 2017). Zie ook www.franswsaris.nl.
2017#5 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#42016#2 | 2016#1 | 2015#0

Alfred Schaffer (1973) is een Nederlands dichter en vertaler van Nederlands-Arubaanse afkomst. Zijn boeken verschijnen bij De Bezige Bij, waar hij tevens werkzaam was als redacteur, naast zijn werk als redacteur voor het in 2008 opgeheven tijdschrift Bunker Hill. Hij werkt als lector Nederlands aan Stellenbosch University in Zuid-Afrika, het land waar hij ook woont. Gedurende het academisch jaar 2017-2018 is hij als gastschrijver verbonden aan de Universiteit Leiden.
2017#5 | 2017#3

Kim Schoof (1992) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Ze studeert filosofie en Nederlandse literatuur aan de UvA en is tevens redacteur bij het online tijdschrift deFusie.net.
2017#5 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#12016#6 | 2016#5 | 2016#3

Addie Schulte (1965) is freelance journalist en publiceerde onder andere in Trouw, Het Parool en Folia. Hij werkt aan een boek over het neergangsdenken en blogt over non- ctieboeken op boekenstrijd.nl.
2017#4 | 2016#4

Steven van Schuppen (1955) is onderzoeker en publicist op het gebied van landschap, geschiedenis, mentaliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Zie ook stevenvanschuppen.nl.
2017#2 | 2016#5 | 2016#2 | 2015#0

Kees Schuyt (1943) is socioloog en jurist. Hij was tot zijn emeritaat in 2007 werkzaam als hoogleraar in de sociologie aan de UvA. Daarnaast schreef hij columns in de Volkskrant en was hij lid van de WRR. Sinds 2005 is hij lid van de Raad van State. Van zijn hand verschenen o.a. Steunberen van de samenleving (AUP 2006), Over het recht om ‘wij’ te zeggen (AUP 2009), Moed (Balans 2006) en in 2017 nog Charles Sanders Peirce, Lessen in pragmatisme (Boom) en Spinoza en de vreugde van het inzicht (Balans).
2017#2

Marjan Schwegman (1951) is historica en emeritus-hoogleraar Politiek en Cultuur in de lange twintigste eeuw aan de Universiteit Utrecht. Ze was van 2007 tot 2016 directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. In het academisch jaar 2017/2018 bezet zij aan de Universiteit Leiden de Cleveringa-leerstoel.
2017#6

Anouk Kootstra (1987) doceert sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is promovenda in de politicologie aan de Universiteit van Manchester. Haar onderzoek gaat over het onderscheid tussen ‘the deserving and the undeserving poor’, en de manier waarop deze scheiding samenhangt met ideeën over immigranten en etnische minderheden.
2017#6

Kyah Smaal (1992) studeert wiskundige logica aan de UvA en studeerde
daarvoor bèta-gamma aan diezelfde universiteit. Ze is redacteur bij deFusie.net en houdt zich graag bezig met onderwijs en wetenschap.
2016#2

Kristof Smeyers (1988) is historicus. In 2016 schreef hij bij Uitgeverij Polis Het gestolde land. Een economische geschiedenis van België. Hij is momenteel verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar zijn onderzoek zich toespitst op cultuur- en ideeëngeschiedenis in de negentiende eeuw.
2017#62017#2 | 2016#6 | 2016#4

Thomas Smits (1989) promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar geïllustreerde nieuwstijdschriften en identiteitsvorming in de negentiende eeuw. Vanaf Mei 2017 is hij een half jaar researcher-in-residence bij het KB.
2017#1

Jan Dirk Snel (1957) studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de
VU. Hij was rijksambtenaar en is nu freelance publicist, redacteur en vertaler (en heeft in die laatste hoedanigheid o.a. Democratische Verlichting van Jonathan Israel op zijn naam staan).
2017#6 | 2017#2 | 2016#42016#2

Arnoud Stavenuiter (1989) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Hij studeerde bouwkunde in Delft en filosofie in Amsterdam. Hij werkte als architect bij verschillende bureaus in China en Nederland. Op dit moment legt hij bij Arons en Gelauff de laatste hand aan Pontsteiger, een spraakmakend woongebouw in de Amsterdamse Houthavens.
2017#5 | 2017#4 | 2017#3 | 2017#22017#12016#5

René van Stipriaan (1959) was jarenlang hoofdredacteur van de DBNL en in 2013 medeoprichter van Digitale Werken. Daarnaast is hij auteur van vele artikelen en boeken, waaronder Het volle leven en Ooggetuigen van de Gouden Eeuw.
2015#0

Daan Stoffelsen (1981) studeerde klassieke talen aan de VU, is mede-oprichter en redacteur van recensieweb.nl, redacteur van De Revisor en verantwoordelijk voor athenaeum.nl.
2016#6 | 2016#42016#3

Jeroen Stumpel (1951) is hoogleraar iconologie en kunsttheorie aan het departement geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Naast wetenschappelijke publicaties schrijft hij regelmatig artikelen voor Kunstschrift.
2016#42015#0

Paul Teule (1981) doceert Europese politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam en is als promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vorig jaar verscheen zijn boek Vrijheid voor gevorderden bij uitgeverij Boom.
2017#4

Lukas M. Verburgt (1989) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en als lector wetenschapsfilosofie verbonden aan het departement wijsbegeerte van de UvA. Hij doet historisch en filosofisch onderzoek naar de grondslagen van het modernisme in het 19e- en 20e-eeuwse exacte denken.
2017#3 | 2017#2 | 2016#2

Lodewijk Verduin (1994) is student Nederlands en schrijft recensies en besprekingen voor onder meer De Reactor, De Groene Amsterdammer, deFusie en De Internet Gids.
2017#3 | 2016#3

Berend Verhoeff (1966) is psychiater en wetenschapsfilosoof en schreef onlangs een proefschrift over de geschiedenis van het concept autisme. Hij werkt bij het Dr. Leo Kannerhuis in Amsterdam.
2016#2

Rien Vermeulen (1946) is emeritus hoogleraar neurologie UvA. Hij publiceerde over subarachnoïdale bloedingen, in ammatoire neuropathieën, klinimetrie en sinds 2012 over conversiestoornis (functionele neurologische stoornis). Thans doet hij onderzoek bij de hoogleraren Trudy Dehue en Douwe Draaisma, theorie en geschiedenis van de psychologie, Rijksuniversiteit Groningen.
2017#6

Tivadar Vervoort (1991) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en redactiesecretaris van Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie. Tivadar woonde in het verleden in Budapest, Berlijn en Amsterdam, momenteel in Brussel. Hij studeerde filosofie in Amsterdam, Berlijn en Leuven. In het verleden was hij betrokken bij Wijsgerig Festival Drift en initieerde hij de academische verzetsbeweging Humanities Rally. Hij schreef zijn scriptie over Georg Lukács’ begrip Verdinglichung. Andere aanhoudende interesses zijn de spanning tussen Duitse dialectische Kritik en Frans (post-)structuralisme in de politieke filosofie, en de stad als bepalende structuur van de moderne samenleving.
2017#4 | 2017#3 | dNBg-blog (2 april 2017) | 2017#12016#5

Geertjan de Vugt (1985) is literatuurwetenschapper, essayist en vertaler. In 2015 promoveerde hij cum laude op The Polit-Dandy. On the Emergence of Political Paradigm.
2016#3

Maarten van Voorst tot Voorst (1981) studeerde aan de Radboud Universiteit en de London School of Economics. Hij heeft gewoond en gewerkt in Jeruzalem, London en Luxemburg. In zijn vrije tijd schrijft hij recensies.
2017#4

Marja Vuijsje (1955) is journaliste en schreef de boeken Joke Smit. Biografie van een feministe (2010), Ons kamp (2013) en Het rijbewijs van Nematollah (2015).
2016#1

Jozef Waanders (1987) studeerde geschiedenis en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij is hoofdredacteur van deFusie.net.
2016#4

Geerten Waling (1986) is historicus, columnist voor Elsevier Weekblad en de Volkskrant en werkt als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2016 promoveerde op het boek 1848 – Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Parijs en Berlijn. In 2017 verscheen zijn boek Zetelroof. Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer, 1917-2017.
2017#4

Boudewijn Walraven (1947) is emeritus hoogleraar Koreaans en momenteel als visiting professor verbonden aan de Sungkyunkwan University in Seoul, Korea.
2016#1 | 2015#0

Helen Westerik (1966) is filmhistorica, schrijver en boekverkoper bij Athenaeum Boekhandel (film, filosofie en wetenschap). Ze schrijft over film en kunst, o.a. voor cultureelpersbureau.nl.
2016#5 | 2016#42016#3

Esther Wils (1964) is freelance publicist, was jarenlang als redactiesecretaris en redacteur werkzaam bij De Gids en vervulde die functie tot en met augustus 2016 voor de Nederlandse Boekengids, waarvoor zij ook de beeldredactie deed.
2016#4 | 2016#3 | 2016#2 | 2016#1 | 2015#0

Emiel Woutersen (1991) studeerde bèta-gammawetenschappen aan de UvA
en theoretische natuurkunde in Cambridge en Amsterdam. Daarnaast is hij redacteur bij deFusie.net en geïnteresseerd in het grensvlak tussen wetenschap en maatschappij.
2016#2

Jacob Zwaan (1988) is leraar Grieks en Latijn op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Hij studeert psychologie.
2016#3

Cees Zweistra (1986) studeerde Ondernemingsrecht en Wijsbegeerte in Utrecht en Londen. Op dit moment promoveert hij aan de TU-Delft op een onderzoek naar de invloed van moderne (communicatie)technologie op ethiek. Zweistra is tevens werkzaam als zelfstandig gevestigd aanbestedingsconsultant.
2016#5