Onze auteurs

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

A

Obe Alkema (1993) is kunstenaar, artistiek entrepreneur, po√ęziecriticus voor NRC Handelsblad, brandmanager bij Stichting Perdu en publiceert in/op diverse Nederlandse, Vlaamse en internationale tijdschriften/platforms.
2017#4

Dirk Alkemade (1989) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en historicus (Universiteit van Amsterdam). Hij promoveert momenteel aan Universiteit Leiden.
2017#3 | 2017#2 | 2017#1

Maartje Amelink (1990) studeert Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en specialiseert zich momenteel in cultuurkritiek met een master Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2015 tot 2017 was ze eind- en beeldredacteur bij Vooys, tijdschrift voor letteren.
blog (3/11/2017)

Jesse van Amelsvoort¬†(1992) is literatuurwetenschapper. Momenteel is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Frysl√Ęn, waar hij onderzoek doet naar de rol van meertalige minderheidsschrijvers in culturele integratieprocessen.
2018#4

Niklas Anderberg (1950) studeerde filosofie en Zweeds in Gotenburg en daarna aan de kunstacademie in Kopenhagen. Sinds 1983 woont en werkt hij in Nederland. Naast zijn kunstenaarsschap is hij werkzaam als freelanceschrijver. Hij publiceert regelmatig in Zweedse opiniebladen over actuele onderwerpen, afgewisseld met boekbesprekingen en essays over geschiedenis, religie en filosofie.
2018#3 | blog (31/10/2017) | blog (14/6/2017)

Josien Arts (1984) is promovenda bij de programmagroep Political Sociology aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij als lid van de OR FMG ook de belangen van medewerkers behartigt. Haar interesse gaat uit naar thema’s rondom burgerschap, sociale zekerheid, ongelijkheid en rechtvaardigheid. In het bijzonder richt zij zich op de pedagogische en evaluatie-praktijken van het die onderdeel zijn van de uitvoering van bijstandsbeleid.
2017#6

Maarten Asscher (1957)is schrijver en directeur van de Athenaeum Boekhandel. Zijn meest recente boek is Het uur der waarheid. Over de gevangenschap als literaire ervaring (Atlas Contact 2015). Binnenkort verschijnt zijn nieuwe essaybundel En toch zit het anders (Atlas Contact).
2017#5 | 2016#6 | 2016#3 | 2016#1

B

Barnita Bagchi (1973) is docent-onderzoeker vergelijkende literatuurwetenschap bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie van de Universiteit Utrecht. Ze heeft veel gepubliceerd over vrouwengeschiedenis en schrijfsters uit India en Groot-Brittanni√ę, over transnationale en transculturele literatuur, en over utopie.
2017#6

Jan-Hendrik Bakker (1953) is filosoof en essayist. Hij schrijft over cultuur en de stedelijke samenleving. Zijn jongste boek is In stilte. Een filosofie van de afzondering (2015). Zie ook janhendrikbakker.nl.
2016#1 | 2015#0

Anne Beaulieu (1970) is programmamanager van Energysense (Faculteit Science and Engineering, Rijksuniversiteit Groningen), een grootschalige faciliteit die onderzoek en innovatie mogelijk maakt door gegevens te verzamelen over energiegedrag en -gebruik en over de leefomgeving van huishoudens in Nederland. Ze was medeoprichter van de Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences van de KNAW en is co-redacteur van Smart Grids from a Global Perspective: Bridging Old and New Energy Systems (Springer) en van Virtual Knowledge: Experimenting in the Humanities and Social Sciences (MIT Press).
2017#6

Persis Bekkering (1987) debuteerde in januari 2018 met de roman Een heldenleven (Prometheus). Kort proza verscheen in De Gids, Revisor en DW B. Ze schrijft over literatuur voor o.a. De Volkskrant en is redactielid van De Internet Gids en Theatermaker. Ondertussen werkt ze aan een nieuwe roman.
05-12-2018

Harriet Bergman (1992) studeerde Wijsbegeerte aan de UvA en geeft trainingen in publiek spreken. Ze is soms op de barricades te vinden en onderdeel van het Feministisch Alcoholistisch Verbond
2018#4

Stephan Besser (1971) is universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en programmadirecteur van Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL).
2017#5

Pieter van den Blink (1966) is zelfstandig journalist, schrijver en moderator. Hij was voorheen in dienst bij Vrij Nederland, was twee jaar dagelijks betrokken bij 360 magazine en verbleef vijf jaar in Parijs als correspondent.
2016#1

Fiep van Bodegom (1984) studeerde literatuurwetenschappen en cultural analysis aan de UvA. Ze werkt en schrijft voor De Groene Amsterdammer en is redacteur bij De Gids. Recensies, essays, interviews en proza van haar hand verschenen o.a. in voornoemde publicaties, Trouw, Metropolis M, DW B en nY.
2018#4 | 2018#2 | 2017#4 | 2017#2

Olivier Boehme (1974) is¬†auteur van o.m. de monografie√ęn Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum (1999/2011), Greep naar de markt. De sociaal-economische agenda van de Vlaamse Beweging en haar ideologische versplintering tijdens het interbellum (2008), De welvaart en trots van naties. Een geschiedenis van het economisch nationalisme (2013) en Europa, een geschiedenis van grensnaties (2016).
1-3-2019 | 2017#1 | 2016#1

Basje Boer is schrijver en journalist. Ze schrijft o.a. voor De Groene Amsterdammer en de Filmkrant. Haar roman Bermuda kwam in 2016 uit bij Nijgh & Van Ditmar. Haar verhalen werden gepubliceerd in o.a. Hollands Maandblad, De Gids en Das Magazin. Haar nieuwe roman Nulversie zal eind 2018 zal verschijnen.
2018#3

Erik De Bom (1983) is als intellectueel historicus en politiek theoreticus verbonden aan de KU Leuven. In september verschijnt onder zijn redactie Andersland. In de voetsporen van Thomas More (met Toon Van Houdt e.a.). Zie ook erikdebom.net.
2016#4

Raymond van den Boogaard (1951) was voor NRC Handelsblad onder andere correspondent in Moskou, oorlogsverslaggever, Haags redacteur en chef kunst. Thans schrijft hij o.a. voor De Groene Amsterdammer, raamoprusland.nl en zijn blog We’ll always have Paris. Zijn laatste boek: De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente РDe vergeten oorsprong van Paradiso (Bas Lubberhuizen 2018).
18-01-2019 | 2018#3 | 2017#2

Bart van den Bosch (1962) studeerde wetenschapsfilosofie en theoretische geschiedenis aan de UvA. Hij is sinds 1999 werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs en ontwikkelt leerlijnen voor onderzoekend leren.
2018#4

Christien Brinkgreve (1949) is emeritus hoogleraar sociale wetenschappen aan de UU. Ze schreef onder meer Het verlangen naar gezag. Over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast (2012), Vertel. over de kracht van verhalen (2014), Het raadsel van goed en kwaad. Over wat mensen beweegt (2018). Thans werkt ze aan een biografie over de architect Herman Hertzberger.
25-01-2019

Diederik Burgersdijk is classicus, verbonden aan de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en geeft les aan het Cartesius Lyceum. Ook is hij gastcurator bij het Allard Pierson Museum. Onlangs publiceerde hij het boek De macht van de traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn (Athenaeum, Polak & Van Gennep).
2017#3

Ian Buruma (1951) is sinoloog, japanoloog, journalist en schrijver, als hoogleraar verbonden aan Bard College, New York en als essayist aan The New York Review of Books. Zie ook ianburuma.com.
2015#0

C

Christiaan Caspers (1978) doceert Klassieke Talen op het Murmelliusgymnasium te Alkmaar. Hij schrijft over de Griekse en Romeinse literatuur en hun receptie. In oktober verscheen zijn vertaling van Lucianus’ Lucius, of: de ezel bij Athenaeum.
05-12-2018 | 2017#4

Marc Chavannes (1946) is journalist. Hij was decennialang werkzaam bij NRC Handelsblad, is nu verbonden aan De Correspondent en had zitting in de redactieraad van de Nederlandse Boekengids.
2016#2

H. Floris Cohen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in de Vergelijkende Geschiedenis van de Natuurwetenschap. Zijn laatste boek kwam in 2015 uit bij Prometheus onder de titel Het knagende weten.
2018#3

Ko Colijn (1951) is hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit en directeur van Instituut Clingendael. Hij schrijft regelmatig voor Vrij Nederland.
2016#3

Marjolein Corjanus (1969) is freelancevertaler en -redacteur. Eerder schreef zij voor De Papieren Man en athenaeum.nl. Daarnaast is zij zelfstandig onderzoeker op het gebied van de moderne Europese letterkunde.
2018#3 | 2017#3

Claudia Cosma (1973) is kunsthistorica, beeldredacteur en duo-vormgever van de Nederlandse Boekengids. In het dagelijks leven is ze werkzaam als docente Kunst en Beeldende Vorming in het voortgezet onderwijs.
2018#2

Camille Creyghton (1985) is docente aan de afdelingen geschiedenis en cultuurwetenschappen van de UvA. Ze studeerde geschiedenis en filosofie in Leuven en Parijs en promoveerde aan de UvA op een onderzoek naar geschiedwetenschap, politiek en nationale identiteit in Frankrijk vanaf 1870. Vanaf september 2018 gaat ze aan Queen Mary University of London onderzoek doen naar intellectuele ballingen in Parijs en Londen in de periode 1815-1848. Daarnaast is ze freelance toneelrecensent voor theaterkrant.nl.
2018#3

D

Rineke van Daalen (1947) is socioloog. Ze werkte aan de Universiteit van Amsterdam en schreef onder andere Het vmbo als stigma. Leerlingen, lessen en gestrande idealen (2010) en Gewoon werk. Over vakkundigheid in het verwaarloosde midden (2014).

25-01-2019

Dorrit van Dalen (1962) is antropologe, arabiste en historica. Ze is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Religiestudies en publiceerde o.a. de studie Arabische gom (2006).
2016#5 | 2016#1

Harry van Dalen (1961) is als hoogleraar Economie verbonden aan Tilburg University en als onderzoeker aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) te Den Haag. Hij is tevens hoofdredacteur van het economische blog mejudice.nl.
2018#2 | 2017#2 | 2016#4 | 2016#1 | 2015#0

Trudy Dehue (1951) publiceert als wetenschapssocioloog over de ingredi√ęnten¬†waaruit wetenschappelijke feiten zijn samengesteld. Ze is bekend van haar boeken De¬†depressie-epidemie (Atlas Contact, 10de druk 2017) en Betere mensen (Atlas Contact,¬†4de druk 2017). Ze werkt aan een nieuw boek over feiten die ons hele leven bepalen,¬†wat brede belangstelling voor de samenstelling ervan noodzakelijk maakt.
2018#6

Boyd van Dijk (1987) is historicus, doceert in Londen en promoveert op de geschiedenis van de Geneefse Conventies van 1949. Hij ontving de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs en schreef het boek Leven naast het kamp (Unieboek | Het Spectrum 2013), over de buren van Kamp Vught.
2017#5

Channa van Dijk (1992) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Ze studeerde Nederlandse taal en cultuur en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, bekleedde meerdere bestuursfuncties bij Wijsgerig Festival Drift en rond momenteel de master redacteur/editor af.
2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#5

Valentijn van Dijk (1967) vertaalt uit het Frans en het Engels, onder andere voor New Scientist en 360 Magazine.
2016#4 | 2016#3

Yra van Dijk (1970) is voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting De Nederlandse Boekengids en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in¬†Mondiaal Perspectief aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de¬†Universiteit van Amsterdam op het typografisch wit in de moderne po√ęzie¬†(Leegte die ademt, Vantilt 2006), publiceerde daarna over intertekstualiteit,¬†(Draden in het donker, Vantilt 2013) en samen met Thomas Vaessens¬†ook Reconsidering the postmodern. European Literature Beyond Relativism¬†(AUP 2011). Op het moment doet ze in internationaal verband onderzoek¬†naar digitale herinnering van de Shoah, en rondt ze een monografie af¬†over het oeuvre van Arnon Grunberg.
2017#2

Margot Dijkgraaf (1960) is romanist, literatuurcriticus voor NRC Handelsblad, interviewer, programmamaker en intendant literatuur & debat bij de Nederlandse Ambassade in Parijs. Haar recentste boek is Spiegelbeeld en schaduwspel. Het oeuvre van Hella S. Haasse (Querido 2014). In juni 2018 verschijnt Lezen in Frankrijk. Een literaire tour de France (AUP). Zie ook margotdijkgraaf.nl.
2017#6 | 2017#5 | 2016#6

Lisa Doeland (1982) studeerde filosofie en literatuurwetenschap. Ze werkt als programmamaker bij Radboud Reflects aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Naomi Jacobs en Elize de Mul schreef ze Onszelf voorbij. Kijken naar wat we liever niet zien (De Arbeiderspers 2018), een meerstemmige cultuurfilosofische beschouwing.
2018#5 | 2018#1 | 2017#3 | 2017#1

Jeroen Duindam (1962) is historicus en fagottist en is na aanstellingen aan de universiteiten van Utrecht en Groningen nu werkzaam als professor Moderne Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
2015#0

Linda Duits (1976) is publiciste gespecialiseerd in populaire cultuur. 21 april verscheen bij AUP haar boek Dolle mythes: een frisse factcheck van feminisme toen en nu.
2017#2

E

Arthur Eaton (1988) is redacteur van de Nederlandse Boekengids, filosoof en psycholoog. Hij is als promovendus verbonden aan University College London. Daarnaast werkt hij als schrijver en illustrator. Zie ook arthureaton.com.
2017#3 | 2017#1 | 2016#6 | 2016#3 | 2016#2 | 2016#1

Matthijs Eijgelshoven¬†(1975) is schrijver. Zijn nieuwste roman Ochtend op Denmark¬†Hill verscheen dit voorjaar bij Ambo|Anthos. Bij diezelfde uitgever debuteerde hij in 2016 met Retour Calypso. Voor de bundel Als dit zo doorgaat schreef hij het verhaal ‚ÄėBusinessmodel‚Äô (2017) en voor Revisor het verhaal ‚ÄėMaria‚Äô (2016). Eijgelshoven studeerde geschiedenis in Groningen, Bilbao en Brighton. Hij werkt in het hoger onderwijs in Amsterdam.
2018#5

Judith Elshout (1982) promoveerde op een onderzoek naar gevolgen van meritocratisering voor het zelfrespect van langdurig werklozen. Momenteel is ze als onderzoeker en docent werkzaam aan de Hogeschool van Amsterdam.
2017#6

Thomas Hylland Eriksen (1962) is een van ‘s wereld voornaamste sociaal antropologen. Hij was jarenlang hoofdredacteur van het Noorse literaire tijdschrift Samtiden en publiceerde een reeks internationale antropologische standaardwerken (o.a. bij Pluto Press). Sinds 2012 leidt hij voor de Europese Onderzoeksraad het project Overheating: The Three Crises of Globalisation.
2016#5

F

Maxim Februari (1963) is ethicus, jurist, schrijver en columnist voor NRC Handelsblad. Hij had zitting in de redactieraad van de Nederlandse Boekengids. Zie ook maximfebruari.nl.
2016#2
 | 2015#0

Arjen Fortuin (1971) is redacteur van NRC Handelsblad. Van 1999 tot 2017 werkte hij bij de redactie Boeken, het grootste deel van die tijd als coördinator literatuur. Per september 2017 is hij televisierecensent. Hij studeerde geschiedenis en filosofie in Amsterdam en Madrid en hij promoveerde in 2015 op de biografie Geert van Oorschot, uitgever.
2017#4

Christien Franken (1961) woont en werkt in Utrecht. Ze is de eigenaar van English for Professionals en schrijft in haar vrije tijd fictie. Zie ook christienfranken.nl.
2018#5 | 2016#6

Kester Freriks (1954) werd geboren in Djakarta, Indonesi√ę.¬†¬†Zijn vader werkte sinds 1952 als radiotelegrafist bij Garuda International Airways.¬†Op 1 januari 1958 volgde de gedwongen repatri√ęring naar Nederland. Hij volgde de middelbare school in Almelo en studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, filosofie en theaterwetenschapen aan de ¬†Universiteit van Amsterdam. Freriks debuteerde in 1979 met de verhalenbundel¬†Grand Hotel Lembang. Sindsdien volgden tal van publicaties over Nederlands-Indi√ę en Indonesi√ę. Hij woont in Amsterdam.
blog (11/1/2019)

G

Piet Gerbrandy (1958) is dichter en classicus. Hij is redacteur van De Gids en schrijft¬†vast voor de Nederlandse Boekengids. In september 2018 verscheen van zijn hand bij Atlas Contact zowel de dichtbundel Vloedlijnen als de essaybundel Grondwater. Hij vertaalde o.m. De opleiding tot redenaar van Quintilianus en, samen met Casper de Jonge, de Po√ętica van Aristoteles.
30-01-2019 | 05-12-2018 | 2018#5 | 2018#4 | 2018#3 | 2018#2 | 2018#1 | 2017#6 | 2017#4 | 2016#6 | 2016#2

Rodaan Al Galidi (1971) is een Irakees schrijver en dichter. Hij woont sinds 1998 in Nederland, en omdat hij hier niet naar school mocht, leerde hij zichzelf lezen en schrijven. Al Galidi publiceerde vijf romans en zeven dichtbundels in het Nederlands. In 2017 verscheen de verhalenbundel Duizend-en-een nachtmerries bij Jurgen Maas.
2018#1

Jaap Goudsmit (1951) is hoogleraar natuurlijk beloop en pathogenese van Neurodegeratieve Ziekten bij Neuroscience Amsterdam, AMC en adjunct hoogleraar bij de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Hij heeft meer dan 550 wetenschappelijke artikelen op zijn naam en een tiental boeken, waaronder Viral Sex, the Nature of AIDS en De kunst van het sterfelijk zijn. Zie ook jaapgoudsmit.nl.
2018#4 | 2017#5 | 2017#1

Dominique De Groen (1991) is dichter. Haar werk werd gepubliceerd in Deus Ex Machina, Kluger Hans, Gierik & NVT en op Samplekanon en hard//hoofd. In 2017 verscheen haar debuutbundel Shop Girl (het balanseer).
2017#6

Alexander H. de Groot (1943) verrichte als historicus en ori√ęntalist onder andere onderzoek naar de politieke en cultu¬≠rele betrekkingen tussen de Nederlanden en het Ottomaanse Rijk in de 17e en 18e eeuw. Hij werd in 1986 benoemd tot univer¬≠sitair hoofddocent met als leeropdracht de Instellingen van de Islam. Tot aan zijn pensioen was hij daar hoofddocent en onderzoe¬≠ker met specialisatie geschiedenis en klassieke letterkunde van Turkije.
2016#5

Arnold de Groot (1985) is politiek filosoof en werkt als freelanceredacteur en -publicist, voornamelijk voor NRC Handelsblad en nrc.next. Hij voltooide een onderzoeksmaster Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde een jaar aan de Ecole des hautes études en sciences sociales in Parijs.
2018#3

H

Maarten Hajer (1962) is politicoloog, planoloog en faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en hoofdcurator van de Internationale Architectuur Bi√ęnnale 2016 in Rotterdam.
2016#1

Rob Hartmans (1959) is historicus en journalist. Hij schrijft vast voor de Nederlandse¬†Boekengids en daarnaast regelmatig voor NRC Handelsblad en Historisch Nieuwsblad. Laatste boeken:¬†Schaduwjaren. De jaren dertig in Nederland¬†en¬†De revolutie die niet doorging. De tragedie van Troelstra ‚Äď november 1918¬†(beide Omniboek 2018).
01-02-2019 | 24-12-2018 | 05-12-2018 | 2018#5 | 2018#4 | 2018#3 | 2018#2 | 2018#1 | 2017#4 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#4 | 2016#3 | 2016#2 | 2016#1

Mari√ętte Haveman (1957) is¬†hoofdredacteur van Kunstschrift en zij¬†is schrijfster van romans, waarvan Het¬†huis achter de wilgen het recentste is. Zie ook¬†mariettehaveman.com.
2016#3 | 2016#2

Bart van Heerikhuizen (1948) was van 1973 tot 2013 als socioloog verbonden aan de¬†Universiteit van Amsterdam. Hij was van 1974 tot 2002 redacteur van het Amsterdams¬†Sociologisch Tijdschrift. In 1987 promoveerde hij op een intellectuele biografie over¬†de eerste hoogleraar in de sociologie in Nederland: W.A. Bonger, socioloog en socialist.¬†In 2015 maakte hij een zogenaamde ‚ÄėMassive Open Online Course‚Äô, Classical¬†Sociological Theory, die kan worden gevolgd op YouTube.
05-12-2018 | 2018#4 | 2018#3

Thomas Heerma van Voss (1990) schreef onder meer de romans De Allestafel (2009) en Stern (2013) en de verhalenbundel De derde persoon (2014). In augustus 2017 verscheen de non- ctiebundel Plaatsvervangers. Hij publiceert interviews, verhalen en artikelen in onder meer De Groene Amsterdammer en op De Correspondent.
2017#6

Guido van Hengel (1982) is historicus en schrijver. In maart publiceerde hij De¬†zieners: Toekomstvisioenen uit een verloren Europa (Ambo|Anthos), over Europese¬†fantasie√ęn en utopisch-intellectuele initiatieven in de jaren ‚Äė10 en ‚Äė20. Hij is¬†gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over Bosnische¬†studentennetwerken in het Oostenrijks-Hongaarse rijk.
2018#6

Luc Herman (1959) doceert narratologie en Engelstalige literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Hij is samen met Bart Vervaeck de auteur van Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse (Vantilt 2001).
2018#4

Arnold Heumakers (1950) is essayist en literair criticus, o.a. voor NRC Handelsblad. Hij publiceerde diverse essaybundels. Begin 2015 verscheen van zijn hand De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de kunst uitvonden (Boom).
2017#6 | 2017#4 | 2017#2 | 2016#5 | 2016#2

Pieter Hoexum (1968) schreef Kleine filosofie van het rijtjeshuis (AtlasContact 2014). Dit jaar verschijnt een nieuw boek van hem met beschouwingen op het snijvlak van filosofie en architectuur, met als (werk) titel Doen alsof je thuis bent.
06-02-2019

David Hollanders (1978) is econoom, historicus en econometrist. Hij doceert economie bij Europese Studies aan de UvA. Zijn onderzoeksonderwerp is de financialisering
van het pensioendomein.
2018#4 | 2017#4 | 2016#3 | 2016#2

Sjoerd van Hoorn (1973) studeerde filosofie in Nijmegen. Hij schrijft voor diverse Nederlandse en buitenlandse tijdschriften.
2018#2 | 2017#4 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#3

Joop Hopster (1975) studeerde (oude) geschiedenis aan de UvA en is boekverkoper geschiedenis & politiek bij Athenaeum Boekhandel in Amsterdam.
2016#5 | 2016#4 | 2016#3

Leen Huet (1966) studeerde kunstgeschiedenis en wijsbegeerte aan de K.U. Leuven en is auteur van romans, literaire non-fictie en essays. Dit jaar verscheen van haar hand Pieter Bruegel. De biografie.
2016#6 | 2016#2

Siegfried Huigen (1959) doceert Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van WrocŇāaw in Polen en is daarnaast verbonden aan de vakgroep Afrikaans & Nederlands van de Universiteit van Stellenbosch.
2016#1 | 2015#0

Jouke Huijzer (1992) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveert op het moment aan de Vrije Universiteit Brussel.
2018#5

Marijke Huisman (1972) is universitair docent Public history bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zij publiceerde Verhalen van vrijheid. Autobiografie√ęn van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013 (Verloren 2015).
2016#6

Lennaert Huiszoon (1977) promoveerde in 2002 aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de theoretische natuurkunde, specialisatie open snaartheorie. Hij is momenteel werkzaam als docent wis- en natuurkunde in het Amsterdamse voortgezet onderwijs.
2017#1 | 2016#5

Auke Hulst (1975) is schrijver, muzikant en essayist. Zijn laatste roman, En ik herinner me Titus Broederland, verscheen in oktober bij Ambo|Anthos. Hulst is als vaste medewerker verbonden aan NRC Handelsblad.
2016#5

I

Matei Iagher (1985) is historicus van de menswetenschappen. Hij werkt momenteel aan een boek over de geschiedenis van de psychologie van religie.
2017#3

Bram Ieven (1979) is filosoof en cultuurcriticus. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen politiek en esthetica van het modernisme tot vandaag. Recente essays van hem gingen onder meer over Constants Nieuw Babylon, Documenta Athene, klankpo√ęzie en De Stijl.
03-01-2019 | 2018#3

Jonathan I. Israel (1946) is historicus van de Nederlandse geschiedenis, de Verlichting en het Europese Jodendom. Sinds 2001 is hij hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de School of Historical Studies van het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton N.J..
2017#1

J

Roel Janssen is financieel-economisch¬†journalist en auteur van nonfictie¬†en fictie. Hij schreef o.a. Grof geld¬†(2011), over de geschiedenis van financi√ęle¬†schandalen in Nederland, en Fout¬†goud (2014), over de nazi-roof van het¬†DNB-goud tijdens WO II. Zie ook¬†roeljanssen.nl.
10-01-2019 | 2018#1 | 2016#2

Jilt Jorritsma (1991)¬†is historicus, schrijver en essayist. Hij was verbonden aan de¬†werkgroep Beroepsethiek van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en¬†werkte bij de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij in het ontwikkelingstraject¬†van Lebowski Publishers aan zijn eerste roman, getiteld Was. Zijn stukken verschenen¬†onder meer bij Revisor, Nexus en Boom Filosofie. In november 2018 won Jorritsma met zijn essay ‘Onthoofd’ de eerste editie van de Joost Zwagerman Essayprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
2018#6 | 2018#2

K

Maite Karssenberg (1989) is schrijfster, historica en redacteur bij de Nederlandse Boekengids. Ze schrijft over literatuur en geschiedenis voor diverse tijdschriften. Haar eerste boek, Snijpunt Isfahan, verscheen begin dit jaar bij Querido Fosfor.
2018#4 | 2018#1 | 2017#1

Tom Kayzel (1990) is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op de invloed van economische wetenschap op politieke besluitvorming. Hiervoor studeerde hij filosofie aan dezelfde universiteit.
2017#5

Kobe De Keere (1984) is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde filosofie en sociologie en behaalde zijn doctoraat in de sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Als Veni-laureaat (NWO) doet hij momenteel onderzoek naar de rol van cultureel kapitaal binnen job-selecties. Hij schrijft en doceert geregeld over individualisme, klasse-ongelijkheid en moraliteit.
2017#6

Herman Keppy (1960) is journalist en schrijver, en geassocieerd onderzoeker bij het NIOD. Hij heeft verschillende titels over Nederlands-Indi√ę op zijn naam staan. Zie ook hermankeppy.com.
09-01-2019 | 2016#2 | 2015#0

Henk Kern (1960) is universitair docent aan de opleidingen Geschiedenis en Russische Studies van de Universiteit Leiden. Hij promoveerde op Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881 (2008).
2016#1

Ruth Kief (1983) studeerde Algemene literatuurwetenschap en Cultural Analysis. Ze is redactiesecretaris bij De Nieuwe Garde en werkt voor athenaeum.nl.
2016#3

Pim Klaassen (1980) is onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid bij het RIVM en universitair docent aan de Vrije Universiteit. Hij schreef een proefschrift over de verplaatsing van de hersenwetenschap naar aanpalende wetenschapsgebieden.
2016#6

John Kleinen (1948) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Hij was als antropoloog en historicus werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Laatste boek en film: Vietnam: One Party State and the Mimicry of Civil Society (2015); thevanishingvillage.org.
2018#3 | 2016#5

Thijs Kleinpaste (1989) is PhD-student in politieke theorie aan Georgetown University in Washington D.C, en studeerde eerder Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de University of St Andrews. Tussen september 2015 en augustus 2016 was hij Martin van Amerongen-fellow voor De Groene Amsterdammer.
2017#4 | 2016#5 | 2017#1

Jacqueline Klooster (1976) promoveerde als classica aan de UvA en is als onderzoeker en docent werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde onder meer over Hellenistische po√ęzie, schrijvende machthebbers in de oudheid en de Romeinse burgeroorlogen.
2017#4 | 2016#4

Luuc Kooijmans bezocht het gymnasium en werd opgeleid als historicus. Hij schreef onder meer De doodskunstenaar, Gevaarlijke kennis en Het geheim van de Valeriusstraat.
2017#3

Arjan de Koomen (1962) doceert kunstgeschiedenis aan de UvA waar hij aan de wieg stond van de nieuwe Master Technische kunstgeschiedenis. In het verleden werkte hij als conservator beeldhouwkunst in het Rijksmuseum.
2015#0

Anouk Kootstra (1987) doceert sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is promovenda in de politicologie aan de Universiteit van Manchester. Haar onderzoek gaat over het onderscheid tussen ‚Äėthe deserving and the undeserving poor‚Äô, en de manier waarop deze scheiding samenhangt met idee√ęn over immigranten en etnische minderheden.
2017#6

Frans-Willem Korsten¬†(1959) is bijzonder hoogleraar ‚ÄėLiteratuur en samenleving‚Äô aan de Erasmus School of History, Culture and Communication en universitair hoofddocent bij het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). Hij publiceerde Lessen in Literatuur (3e druk 2009), Vondel belicht (2006), Alles inclusief! Het po√ętische en het kapitalisme (2007); Sovereignty as Inviolability (2009) en A Dutch Republican Baroque: Theatricality, Dramatisation, Moment and Event (2017). Hij was mederedacteur van Joost van den Vondel: Dutch Playwright in the Golden Age (2012). Op dit moment onderzoekt hij samen met Yasco Horsman (UL) en een ploeg promovendi hoe literatuur en kunst functioneren op de limieten van recht, en met Tessa de Zeeuw werkt hij aan een boek over Deleuzes idee van een ethiek van wording.
05-12-2018

Pieter Kranenborg (1994) studeerde stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam en schreef de verhalenbundel Astronaut (Van Oorschot, 2017). Tijdens zijn studie woonde hij een half jaar in Tokio. Momenteel werkt hij in Seoel aan een tweede boek.
05-12-2018

Laurens van Krevelen (1941) is uitgever, vertaler en surrealistisch dichter. Onlangs verscheen onder zijn redactie Jan Schlechter Duvall. Schilderijen, tekeningen en gedichten van een Indo-surrealist.
2016#3

Marijn Kruk (1971) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en politieke filosofie aan de Ecole des hautes √©tudes en sciences sociales in Parijs. Voor Trouw en De Groene Amsterdammer was hij als correspondent werkzaam in Parijs en Istanbul en als fly-in¬†correspondent in Noord-Afrika. Tussen 2011 en 2015 versloeg hij conflicten in Tunesi√ę, Libi√ę, Mali, Syri√ę en Irak. Kruk is laureaat van de Prix de Paris (2004) en auteur van Parijs Denkt (Boom 2009) ‚Äď een studie van het Franse intellectuele debat. Momenteel werkt hij aan een boek over de sublieme schoonheidservaring in het Antropoceen.
2018#3

L

Ilse Josepha Lazaroms (1979) is historicus, literair vertaler, schrijver en senior redacteur van de European Review of History. Ze behaalde haar MA aan Universiteit Utrecht (Literatuurwetenschap en Gender Studies, summa cum laude), haar doctoraal aan het European University Institute (Florence), en was daarna via verscheidene postdoctorale onderzoeksbeurzen verbonden aan respectievelijk The Hebrew University of Jerusalem, de Central European University, het Imre Kertész Kolleg (Jena) en het Center for Jewish History (New York). Haar proefschrift verscheen bij Brill onder de titel The Grace of Misery. Joseph Roth and the Politics of Exile, 1919-­1939. Op dit moment werkt ze aan haar debuutroman, Vinter, en aan Emigration from Paradise: Home, Fate, and Nation in Post-World War I Jewish Hungary (voor Stanford University Press).
2018#2 | blog (2/4/2017)

Michiel Leezenberg (1964) werkt bij de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Islamitische filosofie: een geschiedenis (Bulaaq 2001; 2008), bekroond met de Socrates wisselbeker, en De minaret van Bagdad: seks en politiek in de islam (Prometheus 2017).
2018#3 | 2017#2

Jip Lemmens¬†(1992) studeert Klassieke Talen en Latinistiek in Amsterdam en is o.a. ge√Įnteresseerd in de receptie van de klassieken in contemporaine literatuur en politiek.
05-12-2018

Dirk Leyman (1965) schrijft over boeken en cultuur bij dagblad De Morgen. Hij legt zich toe op Nederlandse en Franse literatuur, literaire non-fictie, cultuur en fotografie en publiceerde literaire stedenboeken over Gent (2000) en Nice (2004). In 2015 verscheen Lezen, een gebruiksaanwijzing. De wereldliteratuur in vijftig personages, in 2016 het boek Europe Express. Een toeristische tijdreis. Hij werkt aan een boek over (literair) Parijs.
2018#4

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vorig jaar publiceerde hij de essaybundel De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld (De Bezige Bij).
2017#4

Elena Lindemans (1974) is documentairemaker/presentator bij BNN-VARA. Ze was 26 jaar toen haar moeder zich van het leven beroofde. Hierover maakte zij de documentaire Moeders springen niet van flats, over de maatschappelijke gevolgen van een streng euthanasiebeleid bij psychiatrische pati√ęnten. Op 6 november wordt op NPO2 haar nieuwe documentaire ‚ÄėVrouw slaat man‚Äô uitgezonden.
2017#4

M

Ad Maas (1970) is Ad Maas (1970) is wetenschapshistoricus en conservator van Rijksmuseum Boerhaave, en is Book Review Editor van ISIS: A Journal of the History of Science Society.
08-03-2019 | 2016#3

Geerdt Magiels (1956) is bioloog en filosoof. Hij schrijft en spreekt over wetenschap en kunst, gezondheid en geneeskunde, biologie, breinen en genen. Zijn recentste boeken zijn Recycle! Als afval grondstof wordt, Ingewikkeld (over overleven met psychose), Al Te Gek. Psychose tussen brein en samenleving en Met Freud en Darwin op de sofa. Sigaren, regenwormen en de zoektocht naar betrouwbare kennis (Uitgeverij Vrijdag 2017).
2018#3 | 2017#5 | 2017#4 | 2016#6 | 2016#4 | 2016#2

Berthold van Maris (1959) is wetenschapsjournalist. Hij schrijft over taal, wetenschap, literatuur, cultuur en geschiedenis, in NRC Handelsblad, nrc.next, Trouw, De Standaard en Onze Taal.
05-12-2018 | 2017#5

Kathy Mathys (1972) is journaliste en schrijfster. Zij bespreekt Angelsaksische literatuur voor De Standaard. In 2015 debuteerde zij met Smaak. Een bitterzoete verkenning. Momenteel werkt zij aan een roman.
2016#2

Dodo Ariane Meijer (1992) behaalde de bachelor Europe-Afrique aan SciencesPo, Parijs, en de University of Cape Town, en volgt nu in Parijs de master Economics and Business.
2016#4

Bram Mellink (1985) is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt de geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland sinds 1945.
2019#2

Tracy Metz (1954) is journalist en schrijver over urban issues voor o.a. NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Zij is tevens directeur van het John Adams Institute en leidt de talkshow Stadsleven.
2016#1

Maria Cosette Molijn (1992) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Ze studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Naast dNBg-redacteur is ze trainee bij het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow The Money en betrokken bij Red Pers, een studenten- en jongerenplatform voor journalistieke ontwikkeling.
2017#3

Arjen Mulder (1955) is bioloog en essayist, en doceert mediatheorie en semiotiek aan KASK, Gent. Zijn meest recente boek is het met de Dr. Wijnaendts Franckenprijs bekroonde Wat is leven? Queeste van een bioloog (Arbeiderspers 2014). In maart 2019 verschijnt zijn nieuwe boek Vanuit de plant gezien.
2016#4 | 2016#3 | 2016#1 | 2015#0

N

Harm Hendrik ten Napel (1991) is schrijver en filosoof. Zijn verhalen en essays verschenen onder andere in Tirade, De Revisor en de Nederlandse Boekengids. Hij is medeoprichter van Klecks, plaats voor literaire kritiek.
2018#1 | 2017#2

Alexander Nieuwenhuis (1984) schrijft sinds 2014 aan de Intu√Įtieve Encyclopedie, een verzameling verhalen over de raadselen achter de¬†feiten. Hij is master in de Dramatische Kunsten (cum laude) en in 2017¬†artist-in-residence in Villa Str√§uli in Winterthur. Momenteel bereidt hij¬†de Aarde Serie voor.
2017#5 | 2017#4

Tim Noens (1992) is als doctoraatsstudent verbonden aan de vakgroep Letterkunde van de Universiteit van Gent. In zijn onderzoek vertrekt hij vanuit zijn persoonlijke leeservaring die hem aanzet om literatuur uit de oudheid en het modernisme met elkaar in dialoog te brengen. Hij is redactielid van Hermeneus. Tijdschrift voor Antieke cultuur en Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures. 
01-03-2019

O

Merlijn Olnon (1972) is manager bij Athenaeum Boekhandel, oprichter en hoofdredacteur van de Nederlandse Boekengids, oprichtend redacteur van De Nieuwe Garde en oud-redacteur van De Gids. Hij studeerde Turkse talen en culturen in Leiden en promoveerde daar op de betrekkingen tussen het Osmaanse Rijk en Europa.
2018#6 | 2018#5 | 2018#4 | 2018#3 | 2018#2 | 2018#1 | 2017#6 | 2017#5 | 2017#4 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#4 | 2016#3 | 2016#2 | 2016#1 | 2015#0

Bert Oostdijk (1981) is planoloog en stedenbouwkundige. In zijn studie en werk staat de relatie tussen ruimtelijk beleid en maatschappelijke tegenreactie centraal. Na een semester Chinees in Beijing, deed hij in Shenzhen onderzoek naar stadsdorpen en maakte ontwerpen voor de openbare ruimte hiervan. Tegenwoordig werkt hij als stedenbouwkundige op het Shanghai Ontwerpinstituut van het Chinees Staatsbouwbedrijf.
2017#5

Marc van Oostendorp (1967) is hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit en onderzoeker aan het Meertens Instituut in Amsterdam.
2019#2

Willem Otterspeer (1950) ging in 2016 met emeritaat als hoogleraar en hoopt zich voor de komende jaren te concentreren op de paar boeken die in hem huizen. Dit jaar publiceert hij bij De Bezige Bij een roman (Een ontgifting), begin volgende jaar bij Prometheus een boek over de Leidse universiteit in de Tweede Wereldoorlog (Het horzelnest).
2018#5 | 2018#3 | 2016#6 | 2016#3 | 2016#1 | 2015#0

Kyrke Otto (1995) studeert filosofie en klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam.
2017#4

Jamal Ouariachi (Amsterdam, 1978) publiceerde sinds 2010 vier romans, waaronder Vertedering (2013, shortlist Gouden Boekenuil) en Een honger (2015, winnaar BNG Bank Literatuurprijs, winnaar European Union Prize for Literature). In 2017 verscheen zijn verhalenbundel Herinneringen in aluminiumfolie. Hij schrijft columns en essays voor o.m. Trouw, Vrij Nederland en De Morgen.
2019#2 | 2016#6

P

Tim Parks (1954) is schrijver, criticus, vertaler en docent vertaalwetenschap aan de IULM in Milaan. Hij schrijft regelmatig voor The London Review of Books en The New York Review of Books. Zie ook tim-parks.com.
2015#0

Niek Pas (1970) is als universitair docent Nieuwste Geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar de contemporaine geschiedenis van Frankrijk en Algerije. Hij schreef onder meer Les Pays-Bas et la guerre d‚ÄôAlg√©rie (√Čditions Barzakh 2013). Binnenkort verschijnen De razende Republiek. Een beknopte geschiedenis van Frankrijk (Prometheus 2017) evenals Macron en de nieuwe politiek. De eerste honderd dagen (Wereldbibliotheek 2017). Voor 2018 staat bij Wereldbibliotheek het overzichtswerk De ronde van Algerije. Een cultuurgeschiedenis gepland.
2017#3

Eva Peek (1992) haalde haar bachelors literatuurwetenschap en Russisch aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde en werkte in Sint-Petersburg, Parijs en Berlijn. Op dit moment is ze masterstudent geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
2018#5

Dick Pels (1948) is socioloog, publicist en singer-songwriter. Zijn meest recente boek is A Heart for Europe. The Case for Europatriotism (2016). Van 2010 tot 2013 was hij directeur van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. In 2015 verscheen zijn eerste album Crosspath, en in 2018 zijn tweede album Meanwhile Gardens (Spotify, iTunes etc.).
2018#2 | 2017#4

Rik Peters (1989) studeerde filosofie en klassieke talen in Amsterdam (UvA en VU) en in Veneti√ę (Ca’ Foscari). Momenteel doceert hij filosofie aan de UvA en is hij redacteur van en auteur voor defusie.net.
2016#1

Saskia Pieterse (1976) is als universitair docent moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek analyseert ze culturele representaties van het Nederlandse economische zelfbeeld in heden en verleden. Daarnaast schrijft ze essays voor De Groene Amsterdammer.
16-01-2019

J√ľrgen Pieters (1969) doceert algemene en theoretische literatuurwetenschap aan de Universiteit¬†Gent. Recente boeken: Op zoek naar Huygens. Italiaanse leesnotities (Po√ęziecentrum, 2014) en¬†(samen met Jo en Laurens De Vos) Shakespeare. Een auteur voor alle seizoenen (Lannoo, 2016).¬†Een nieuw boek over de troost van de literatuur is in de maak.
2018#2

Alex Philippa (1994) studeert klassieke talen en filosofie aan de UvA en is hoofdredacteur van deFusie.
2017#4

Aim√©e Plukker (1993) is historicus en werkt momenteel als onderzoeksassistent voor de Universiteit van Amsterdam en de London School of Economics. Voor haar masterscriptie over naoorlogs Amerikaans toerisme in Rome ontving zij in 2018 de Volkskrant ‚Äď IISG Scriptieprijs.
2019#2

Harold Polis (1970) studeerde Nederlandse letteren in Antwerpen en Utrecht. Hij is uitgever van Uitgeverij Polis, en is als co-uitgever betrokken bij de Nederlandse Boekengids.
2016#1

Martine Prange (1969) was profvoetbalster en filosoof aan o.a. de Universiteit van Groningen en Universiteit Leiden. Sinds 1 september 2016 is zij hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University.
2016#5

Annelot Prins (1988) is doctoraal kandidaat Amerikanistiek aan de Freie Universität Berlijn. Ze studeerde literatuurwetenschappen en cultural studies, en heeft een specifieke interesse in Amerikaanse popcultuur. Voor haar dissertatie onderzoekt ze de opkomst van celebrity-feminisme in hedendaagse Amerikaanse popmuziek.
2018#2

R

Remco Raben (1962) is oud-redacteur van De Gids en historicus. 1 mei 2016 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
blog (16/12/2018) | 2016#5

¬†Marleen Rensen (1974) is universitair docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt momenteel hoe Franse en Duitse intellectuelen tussen 1870 en 1945 in hun romans en biografie√ęn ‘Europese Levens’ vormgaven. Zie ook haar publicatie over Stefan Zweig als biograaf in het European journal of Life Writing.
2016#6

Jelle Reumer (1953) is bioloog. Hij was directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en werkt nu als hoogleraar paleontologie bij de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij actief als publicist, onder andere voor dagblad Trouw en Vara’s Vroege Vogels. Zijn laatste boek, Natuur als misverstand, verscheen naar aanleiding van de 200e geboortedag van Henry David Thoreau en stond op de longlist van de Jan Wolkersprijs 2018.
04-02-2019 | 2018#5 | 2018#1 | 2016#4 | 2016#2

Sam Rijken (1993) studeert geschiedenis en filosofie van de wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Eerder studeerde hij natuurkunde, en hij houdt zich nu dan ook vooral bezig met de fundamenten waarop deze wetenschap berust.
2018#5

David Rijser(1956) doceert klassieken en cultuurgeschiedenis van de oudheid aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast als essayist actief in de media. Laatste boek: Een telkens nieuwe oudheid. Of: Hoe Tiberius in New Jersey belandde (Amsterdam University Press 2016), waarin hij laat zien hoe de receptie van de klassieke oudheid onze cultuur door de eeuwen heeft verbonden.
2018#6 | 2018#2 | 2017#3 | 2016#3 | 2016#1

Beate Roessler (1958) is hoogleraar filosofie aan de UvA en voorzitter van de capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs.
2016#3

Elsbeth Ronner (1984) studeerde in 2010 cum laude af aan de Technische Universiteit Delft, richting architectuur. Ze doceert aan de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, is secretaris van het Genootschap Architectura et Amicitia en is werkzaam bij architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk.
2016#5

Christiaan Roodenburg (1992) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en studeert filosofie en Engelse literatuur aan de UvA.
2018#1 | 2017#4 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#5 | 2016#4 | 2016#3

Wil Rouleaux (1950) studeerde Duits en Algemene literatuurwetenschap in Nijmegen en was docent aan de universiteit. Tussen 1985 en 2000 schreef hij voor Vrij Nederland, daarna voor NRC Handelsblad en De Standaard. Tegenwoordig woont hij in Wenen en schrijft over Duitse en Oost-Europese literatuur in Trouw.
2018#3

S

Roel Salemink (1983) studeerde Archeologie en prehistorie aan de UvA en is bij Athenaeum Boekhandel verantwoordelijk voor de afdeling Klassieke Oudheid.
2016#5 | 2016#4 | 2016#3

Frans W. Saris (1942) is is bestuurslid van Stichting De Nederlandse Boekengids. Hij was als fysicus werkzaam bij het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF; van 1986-1996 als directeur), Universiteit Utrecht (bijzonder hoogleraar Atoom- en molecuulfysica), ECN (directeur) en Universiteit Leiden (decaan van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen), als columnist bij NRC Handelsblad, en als redacteur bij De Gids (1994-2007). Vorig jaar verscheen zijn essaybundel Darwins cijferslot: onze eigen draai aan de evolutie (Prometheus).
03-03-2019 | 2018#1 | 2017#5 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#4 | 2016#2 | 2016#1 | 2015#0

Alfred Schaffer (1973) is een Nederlands dichter en vertaler van Nederlands-Arubaanse afkomst. Zijn boeken verschijnen bij De Bezige Bij, waar hij tevens werkzaam was als redacteur, naast zijn werk als redacteur voor het in 2008 opgeheven tijdschrift Bunker Hill. Hij werkt als lector Nederlands aan Stellenbosch University in Zuid-Afrika, het land waar hij ook woont. Gedurende het academisch jaar 2017-2018 is hij als gastschrijver verbonden aan de Universiteit Leiden.
2017#5 | 2017#3

Kim Schoof (1992) is redacteur bij de Nederlandse Boekengids, schrijft recensies voor Het Parool en publiceerde onder meer op de Reactor en deFusie.
2018#5 | 2017#5 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#6 | 2016#5 | 2016#3

Larissa Schulte Nordholt (1992) is promovendus bij het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze schrijft een proefschrift over de historiografie van The General History of Africa/l’Histoire Générale de l’Afrique, een grootschalig historiografisch ensemblestuk, uitgebracht door UNESCO tussen 1981 en 1999.
23-01-2019

Addie Schulte (1965) is freelancejournalist en publiceerde onder andere in Geschiedenis Magazine, Bernie en Trouw. Hij werkt aan een boek over het neergangsdenken en blogt over non-fictieboeken op boekenstrijd.nl.
2018#3 | 2017#4 | 2016#4

Steven van Schuppen (1955) is onderzoeker en publicist op het gebied van landschap, geschiedenis, mentaliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Zie ook stevenvanschuppen.nl.
2017#2 | 2016#5 | 2016#2 | 2015#0

Kees Schuyt (1943) is socioloog en jurist. Hij was tot zijn emeritaat in 2007¬†werkzaam als hoogleraar in de sociologie aan de UvA. Daarnaast schreef¬†hij columns in de Volkskrant en was hij lid van de WRR. Sinds 2005 is¬†hij lid van de Raad van State. Van zijn hand verschenen o.a. Steunberen¬†van de samenleving (AUP 2006), Over het recht om ‚Äėwij‚Äô te zeggen (AUP¬†2009), Moed (Balans 2006) en in 2017 nog Charles Sanders Peirce, Lessen in¬†pragmatisme (Boom) en Spinoza en de vreugde van het inzicht (Balans).
2017#2

Marjan Schwegman (1951) is historica en emeritus-hoogleraar Politiek en Cultuur in de lange twintigste eeuw aan de Universiteit Utrecht. Ze was van 2007 tot 2016 directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. In het academisch jaar 2017/2018 bezet zij aan de Universiteit Leiden de Cleveringa-leerstoel.
2017#6

Ineke Sluiter (1959) is hoogleraar Grieks aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in antieke idee√ęn over taal, van retorica tot vrijheid van meningsuiting, en in het gebruik van waarde-termen in het publieke discours. Zij is een van de trekkers van onderzoeksagenda ‚ÄėAnchoring Innovation‚Äô, waarvoor de onderzoekschool OIKOS een ‚ÄėZwaartekrachtsubsidie‚Äô ontving.
2018#1

Kyah Smaal (1992) studeert wiskundige logica aan de UvA en studeerde
daarvoor bèta-gamma aan diezelfde universiteit. Ze is redacteur bij deFusie.net en houdt zich graag bezig met onderwijs en wetenschap.
2016#2

Kristof Smeyers (1988) is historicus. In 2016 schreef hij bij Uitgeverij¬†Polis Het gestolde land. Een economische geschiedenis van Belgi√ę. Hij¬†is momenteel verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar zijn¬†onderzoek zich toespitst op cultuur- en idee√ęngeschiedenis in de¬†negentiende eeuw.
2018#1 | 2017#6 | 2017#2 | 2016#6 | 2016#4

Thomas Smits¬†(1989) promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar ge√Įllustreerde nieuwstijdschriften en identiteitsvorming in de negentiende eeuw. Vanaf Mei 2017 is hij een half jaar researcher-in-residence bij het KB.
2017#1

Jan Dirk Snel (1957) studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de
VU. Hij was rijksambtenaar en is nu freelance publicist, redacteur en vertaler (en heeft in die laatste hoedanigheid o.a. Democratische Verlichting van Jonathan Israel op zijn naam staan).
2017#6 | 2017#2 | 2016#4 | 2016#2

Arnoud Stavenuiter (1989) is redacteur van de Nederlandse Boekengids. Hij studeerde bouwkunde in Delft en filosofie in Amsterdam. Na een periode als ontwerper in China werkt hij momenteel als woningbouwarchitect in Amsterdam.
2018#4 | 2017#5 | 2017#4 | 2017#3 | 2017#2 | 2017#1 | 2016#5

Herman Stevens (1955) studeerde klassieke talen en werkte enige tijd aan een Amerikaanse universiteit. Hij schreef acht romans, waaronder Mindere goden (Anton Wachterprijs 1990) en Gloriejaren. In 2018 verscheen zijn essaybundel over vrouwen in de literatuur, Het sterke geslacht.
09-01-2019

Ren√© van Stipriaan (1959) is literair historicus. Onlangs ontrafelde hij in De hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero (Querido 2018) de mythen en mysteries rond deze getalenteerde en vrijmoedige Amsterdammer. Daarnaast schreef hij onder andere Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (2002) en Lof der botheid. Hoe de Hollanders hun na√Įviteit verloren (2016).
2018#5 | 2015#0

Daan Stoffelsen (1981) studeerde klassieke talen aan de VU, is mede-oprichter en redacteur van recensieweb.nl, redacteur van De Revisor en verantwoordelijk voor athenaeum.nl.
2016#6 | 2016#4 | 2016#3

Jeroen Stumpel (1951) is hoogleraar iconologie en kunsttheorie aan het departement geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Naast wetenschappelijke publicaties schrijft hij regelmatig artikelen voor Kunstschrift.
2016#4 | 2015#0

T

Paul Teule (1981) doceert Europese politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam en is als promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2015 verscheen bij Boom van zijn hand Vrijheid voor gevorderden.
05-12-2018 | 2018#1 | 2017#4

V

Tessel Veneboer (1994) studeert Vergelijkende Moderne Letterkunde in Gent en specialiseert zich in feministische Amerikaanse literatuur.
05-12-2018

Wim Verbaal (1960) is als hoofddocent Latijnse taal en literatuur verbonden aan het departement¬†Letterkunde van de Universiteit van Gent. Hij was redactielid van Hermeneus en is¬†gespecialiseerd in Latijnse po√ętica door de eeuwen heen. Recent verscheen van hem bij¬†uitgeverij P Leuven een vertaling van Walafried Strabo‚Äôs Hortulus en John Miltons Epitaphium¬†samen met een vertaling van de Asinarius door Stijn Praet.
2018#2

Lukas M. Verburgt (1989) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en als lector wetenschapsfilosofie verbonden aan het departement wijsbegeerte van de UvA. Hij doet historisch en filosofisch onderzoek naar de grondslagen van het modernisme in het 19e- en 20e-eeuwse exacte denken.
2017#3 | 2017#2 | 2016#2

Lodewijk Verduin (1994) studeert Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, schrijft literaire kritieken voor De Groene Amsterdammer en publiceerde essays in De Gids, Tirade en Simulacrum.
2018#5 | 2017#3 | 2016#3

Berend Verhoeff (1966) is psychiater en wetenschapsfilosoof en schreef onlangs een proefschrift over de geschiedenis van het concept autisme. Hij werkt bij het Dr. Leo Kannerhuis in Amsterdam.
2016#2

Rien Vermeulen (1946) is emeritus hoogleraar neurologie UvA. Hij publiceerde over subarachno√Įdale bloedingen, in ammatoire neuropathie√ęn, klinimetrie en sinds 2012 over conversiestoornis (functionele neurologische stoornis). Thans doet hij onderzoek bij de hoogleraren Trudy Dehue en Douwe Draaisma, theorie en geschiedenis van de psychologie, Rijksuniversiteit Groningen.
2017#6

Tivadar Vervoort (1991) is redacteur van de Nederlandse Boekengids en redactiesecretaris van¬†Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie.¬†Tivadar woonde in het verleden in Budapest, Berlijn en Amsterdam, momenteel in Brussel. Hij studeerde filosofie in Amsterdam, Berlijn en Leuven. In het verleden was hij betrokken bij¬†Wijsgerig Festival Drift en initieerde hij de academische verzetsbeweging Humanities Rally. Hij schreef zijn scriptie over Georg Luk√°cs’ begrip Verdinglichung. Andere aanhoudende interesses zijn de spanning tussen Duitse dialectische Kritik en Frans (post-)structuralisme in de politieke filosofie, en de stad als bepalende structuur van de moderne samenleving.
2017#4 | 2017#3 | blog (2/4/2017) | 2017#1 | 2016#5

Geertjan de Vugt (1985) is literatuurwetenschapper en essayist en werkt als coördinator Genootschap bij de KNAW. Hij is de auteur van Political Dandyism in Literature and Art: Genealogy of a Paradigm (Palgrave 2018). Momenteel werkt hij aan een cultuurgeschiedenis van de vingerafdruk.
2018#6 | 2016#3

Dirk Vis (1981) is schrijver en kunstenaar. Hij schrijft fictie, essays, columns en scenario’s. Vis studeerde Beeld & Taal aan de Rietveld Academie en Design aan het Sandberg Instituut. Hij voerde zijn werk uit bij toonaangevende instellingen in diverse media zoals performances, chapbooks en korte films. Vis doceert daarnaast theorie aan verschillende kunstacademies en is redacteur van literair tijdschrift De Gids.
21-01-2019

Marjolijn Voogel (1970) is acquirerend redacteur voor de Nederlandse Boekengids en als freelance uitgever onder meer werkzaam bij Amsterdam University Press. Zij studeerde Frans in Groningen en sociologie aan de UvA. Begin dit jaar promoveerde zij op een historisch-sociologisch onderzoek over de positie van de Franse taal in het onderwijs en de uitgeverij in Nederland (EUR).¬†‚ÄčHaar proefschrift¬†Bon ton of boring? De ontwikkeling van het Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland,¬†is verkrijgbaar als handelseditie.
14-01-2019 | 2018#5 | 2018#4 | 2018#2

Maarten van Voorst tot Voorst (1981) studeerde aan de Radboud Universiteit en de London School of Economics. Hij heeft gewoond en gewerkt in Jeruzalem, London en Luxemburg. In zijn vrije tijd schrijft hij recensies.
2017#4

Joost de Vries (1983) is redacteur bij De Groene Amsterdammer.
2018#4

Marja Vuijsje (1955) is journaliste en schreef de boeken Joke Smit. Biografie van een feministe (2010), Ons kamp (2013) en Het rijbewijs van Nematollah (2015).
2016#1

W

Jozef Waanders (1987) studeerde geschiedenis en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij was als beleidsadviseur verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en werkt nu in die hoedanigheid voor het Ministerie van Defensie. Daarnaast is hij eindredacteur van Filosofie-Tijdschrift. Dit jaar verscheen van zijn hand een verhandeling over het denken van de Duitse filosoof Karl Jaspers: Sporen van transcendentie, de filosofie van Karl Jaspers.
2018#5 | 2016#4

Geerten Waling (1986)¬†is historicus, columnist voor Elsevier Weekblad en werkt als onderzoeker aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2016 promoveerde op 1848 ‚Äď Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Parijs en Berlijn (Nijmegen: Vantilt). In 2017 verscheen zijn boek Zetelroof¬†(Vantilt) en in 2018 schreef hij samen met Wim Voermans Gemeente in de genen¬†(Prometheus).
21-02-2019 | 01-02-2019 | 24-12-2018 | 05-12-2018 | 2018#5 | 2018#4 | 2018#3 | 2018#2 | 2017#4

Boudewijn Walraven (1947) is emeritus hoogleraar Koreaans en momenteel als visiting professor verbonden aan de Sungkyunkwan University in Seoul, Korea.
2016#1 | 2015#0

Helen Westerik (1966) is filmhistorica, schrijver en boekverkoper bij Athenaeum Boekhandel (film, filosofie en wetenschap). Ze schrijft over film en kunst, o.a. voor cultureelpersbureau.nl.
2016#5 | 2016#4 | 2016#3

Natascha van Weezel (1986) is (scenario)schrijfster. In 2014 maakte ze haar eerste documentaire (Elke dag 4 mei) over kleinkinderen van Holocaust-overlevenden; in 2015 schreef ze daarover het boek De Derde Generatie. In 2017 verscheen bij Balans Thuis bij de vijand, over de relatie tussen joden en moslims in Nederland.
2018#1

H.L. Wesseling (1937) is emeritus hoogleraar algemene geschiedenis in Leiden. Hij is de auteur van internationaal befaamde boeken, zoals Vele idee√ęn over Frankrijk, Frankrijk in oorlog en Verdeel en heers. In 2017 bracht vaste uitgever Prometheus in gelimiteerde oplage een essayistisch Festschrift over hem uit onder de titel >Een tachtiger.
2018#1

Esther Wils (1964) is freelance publicist, was jarenlang als redactiesecretaris en redacteur werkzaam bij De Gids en vervulde die functies tot en met augustus 2016 voor de Nederlandse Boekengids, waarvoor zij ook de beeldredactie deed.
2016#4 | 2016#3 | 2016#2 | 2016#1 | 2015#0

Nico Wilterdink (1946) is emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich onder meer bezig met ontwikkelingen op het gebied van sociaal- economische ongelijkheid. Zijn meest recente boekpublicaties zijn Vermogensongelijkheid in Nederland (2015), Nederlandse kunst in de wereld (2015, met Ton Bevers e.a.) en Samenlevingen. Inleiding in de sociologie (2017, 8e herziene druk, met Don Weenink e.a.).
28-01-2019

Willem Wolters (1940) heeft sociale geografie gestudeerd aan de UvA, specialisatie sociologie en moderne geschiedenis van Zuidoost-Azi√ę. Hij is emeritus hoogleraar economische antropologie, RU Nijmegen. Daarvoor heeft hij gewerkt als redacteur van De Groene Amsterdammer, wetenschappelijk medewerker aan de UvA en de EUR. Hij heeft sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan in de Filipijnen en Indonesi√ę. Met collega Nan Dirk de Graaf schreef¬†hij: Maatschappelijke problemen: beschrijvingen en verklaringen (Boom 2005).
2018#4

Naomi Woltring (1984) is als promovenda verbonden aan de vakgroep politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht, waar zij onderzoek doet naar de invloed van neoliberalisme in Nederland. Zie www.neoliberalisme.nl.
2019#2

Marij de Wit (1989) is programmamaker en redacteur. Binnen haar studie geschiedenis specialiseerde zij zich in Animal Studies. Nu werkt ze bij academisch-cultureel podium SPUI25 en als acquirerend redacteur bij de Nederlandse Boekengids.
27-02-2019

Emiel Woutersen (1991) studeerde theoretische natuurkunde in Amsterdam en Camebridge. Hij werkt als onderzoeksjournalist voor Platform Investico en als docent op het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam.
2018#3 | 2016#2

Z

Jacob Zwaan (1988) is leraar Grieks en Latijn op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Hij studeert psychologie.
2016#3

Ton Zwaan (1946) studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2001 was hij verbonden aan de afdeling Sociologie/Antropologie van de UvA en aan het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies van het NIOD. Hij publiceerde o.a. Het Europees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa (1991), Civilisering en decivilisering. Studies over staatsvorming en geweld, nationalisme en vervolging (2001) en Genocide en de crisis van Joegoslavi√ę, 1985-2005 (2005).
2019#2

Cees Zweistra (1986) studeerde Ondernemingsrecht en Wijsbegeerte in Utrecht en Londen. Op dit moment promoveert hij aan de TU-Delft op een onderzoek naar de invloed van moderne (communicatie)technologie op ethiek. Zweistra is tevens werkzaam als zelfstandig gevestigd aanbestedingsconsultant.
2016#5